Skip to main content

Socialt arbete med storstadprofil - med fokus på människor i storstaden!

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:28 CEST

Ett nytt program för alla med ett starkt engagemang för sociala frågor. För alla som vill arbeta med människor som befinner sig olika situationer, och kanske framförallt i en speciell miljö. Programmets unika profil innebär nämligen att den fokuserar på människor i storstaden.

Storstadsprofilen går som en röd tråd genom hela programmet. Det innebär att programmet inriktar sig på storstadens alldeles särskilda problem och möjliga lösningar. Programmet förbereder studenten på ett arbete med människor, både som individer och i grupp. Därför kommer områden som etnicitet, klass, kön och ålder tas upp. Vi tycker det är viktigt med den kunskapen inom allt socialt arbete. Programmet innehåller både teorier kring socialt arbete och hur dessa ska tillämpas i praktiken.

-Socialt arbete med storstadsprofil har ett starkt fokus på nutiden och det moderna samhället. Det tror vi leder till goda arbetsmöjligheter inom en rad nya områden och yrken. Exempel på arbeten som skulle kunna vara aktuella är som boendeutvecklare eller arbetsmarknadscoach, säger Arne Ek som är programansvarig.

Om programmet
Programmet startar med en grundlig introduktion i ämnet socialt arbete, både som yrke och som akademiskt ämne. Den ger en förståelse för samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv på välfärdsstatens uppkomst och framväxt. Programmet behandlar välfärds- och socialpolitik i Sverige och utomlands och kunskaper om det socialrättsliga regelverket och sociallagstiftningen.

Högskolans strategiska läge i förorten underlättar också för olika praktikprojekt, och studenterna kommer snabbt ut på "fältet". Ett fältprojekt kan exempelvis innebära att studenterna upptäcker samhällsproblem, undersöker och analyserar dem och sedan drar slutsatser av detta.

Efter studierna
Efter avslutad utbildning får du en kandidatexamen i socialt arbete. Då kan du börja arbeta inom många nya yrkesområden som behöver en bred kompetens inom både kommunal och privat sektor. Förutom att utbildningen är yrkesinriktad är den förberedande för magister- och/eller masterutbildning samt forskarutbildning.

Mer information
Information om programmet Socialt arbete med storstadsprofil, 180 hp finns på www.sh.se

Kontakt
Arne Ek, Högskolelektor inom sociologi på Södertörns högskola
Tel: 08-608 4237
Epost: arne.ek@sh.se