Skip to main content

Södertörns högskola får tillstånd för ett nytt forskarutbildningsområde

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2017 07:47 CET

UKÄ har beslutat att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskap

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har beslutat att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskap.

Södertörns högskola har sedan 2010 haft fyra forskarutbildningsområden: Historiska studier, Kritisk kulturteori, Miljövetenskapliga studier och Politik, ekonomi och samhällets organisering. Den 29 december ansökte högskolan om examensrättigheter i ännu ett område, utbildningsvetenskap. Nu har UKÄ genomfört en utredning och tog sitt beslut den 25 oktober, Södertörns högskola ska få tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom utbildningsvetenskap.

- Beslutet betyder mycket för Södertörns högskola, vi får fler och fler tillstånd och det är alldeles lysande förstås. Just det här tillståndet är väldigt bra för lärarutbildningen eftersom att de får forskarförankring i det nya utbildningsvetenskapliga området. Det är också bakgrunden till att vi ansökte om examenstillståndet, säger Kerstin Cassel, prorektor med ansvar för forskarutbildningsfrågor.

Beslutet i sin helhet kan läsas på UKÄ:s hemsida.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.