Skip to main content

Södertörns högskolas nya koncept: vi ser verkligheten med andra ögon

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 11:22 CET

Södertörns högskola i Stockholm sjösätter ett nytt bärande koncept för kommunikationen och en ny grafisk profil.

Huvudbudskapet är ”vi ser verkligheten med andra ögon”. Det fångar det synsätt som är typiskt för högskolan: En vilja att vrida och vända på frågorna för att hitta öppningar till spännande samtal och nyskapande forskning.

– Syftet med vår nya kommunikation är att stärka högskolans attraktionskraft, säger Kenneth Wall, kommunikationschef på Södertörns högskola. Därför tydliggör vi vad vi står för och skapar en ny profil som bättre speglar högskolans själ.

Arbetet bygger på ett visionsarbete som högskolan gjorde under 2014. Detta har sedan kompletterats med bland annat intervjuer med studenter och medarbetare.

– Nära verkligheten, över gränser, nytänkande och upptäckarglädje har varit viktiga ledord i arbetet. Det är så vi är och det vill vi även att omvärlden ska se, förklarar Kenneth Wall.

Arbetet har bedrivits av Gullers Grupp tillsammans med arbetsgrupper på högskolan. Detta har resulterat i en kommunikativ position, tonalitet, önskade associationer, budskap, namn, färger, typografi, symbol och logotyp.

Den gula färgen som är så förknippad med Södertörns högskola behålls. Däremot släpps namnet ut ur sin box och en rund symbol tillkommer.

– Symbolen kommer ur en lek med bokstaven ö och dess prickar. Det är en symbol med dynamik och rörelse som kan användas på många olika sätt, säger Jerker Belvert som är art directorn bakom den nya grafiska profilen.

Den 2 december ser den nya kommunikationen dagens ljus i samband med SACO-mässan. Skiftet från den gamla till den nya grafiska profilen kommer sedan att ske successivt, exempelvis i samband med nytryck.

ARBETSGRUPPER

Södertörns högskola
Kenneth Wall, kommunikationschef
Minna Räsänen, prefekt och ordförande för styrgruppen 
Ulrika Bremberg, kommunikationsstrateg

Gullers Grupp
Anna Saxberg, strateg och projektledare
Jerker Belvert, AD
Tobias Borgin, copy

För mer information, kontakta:
Kenneth Wall, kommunikationschef på Södertörns högskola, kenneth.wall@sh.se, 0725 - 15 77 72
Anna Saxberg, strateg och projektledare på Gullers Grupp, anna.saxberg@gullers.se, 072-550 35 02

BILDER TILL FÖRFOGANDE
Foto: Södertörns högskola

 • Gruppbild på kärntruppen bakom den nya kommunikativa plattformen (arbetsgruppen_foto-sodertorns-hogskola)
  Från vänster: Jerker Belvert, AD, Gullers Grupp; Kenneth Wall, kommunikationchef och projektägare, Södertörns högskola; Tobias Borgin, copy, Gullers Grupp.
  Minna Räsänen, prefekt NMT och ordförande för styrgruppen, Södertörns högskola; Anna Saxberg, strateg och projektledare, Gullers Grupp; Ulrika Bremberg, kommunikationsstrateg, Södertörns högskola.
 • Porträtt på Jerker Belvert, AD på Gullers Grupp
  (
  jerker-belvert-ad-gullers-foto_sodertorns-högskola)
 • Porträtt på Kenneth Wall, kommunikationschef på Södertörns högskola
  (kenneth-wall-kommchef-foto-sodertorns-hogskola)
 • Nya symbolen, logotypen och huvudbudskapet
  (symbol, logo, huvudbudskap)

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.