Skip to main content

Södertörns högskolas rekryteringskampanj bygger på ungas drivkrafter och FN:s globala mål

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2017 07:10 CET

Södertörns högskolas nya kampanj Jag vill något annat ska hjälpa blivande studenter att välja utbildning.

Majoriteten av ungdomar i Sverige vill studera vidare efter gymnasiet, men hälften av dessa är oroliga för att välja fel utbildning. Samtidigt är de mer politiskt engagerade än på många år. Detta tar Södertörns högskola fasta på i nya kampanjen Jag vill något annat, som ska hjälpa blivande studenter att välja utbildning.

Nu är det dags att söka högskoleutbildning inför höstterminen 2017. På antagning.se finns nästan 15 000 utbildningar att söka. Unga idag tycker att det är svårt att svara på vad de ska arbeta med i framtiden, vilken bransch de vill arbeta i, vilka slags arbeten som alls kommer att finnas. Majoriteten vill studera vidare efter gymnasiet, men hälften av dessa är orolig för att välja fel utbildning. De är dessutom mer politiskt engagerade än de varit på länge och är oroliga för mycket av det som sker i världen. Detta visar till exempel undersökningen Ungdomsbarometern.

Medan de allra flesta utbildningssajter är sorterade efter akademiska ämnesområden eller yrken, har nu Södertörns högskola sorterat utbildningarna utifrån FN:s globala mål för hållbarhet. Resultatet är jagvillnågotannat.se. På sajten jagvillnågotannat.se kan de sökande välja vilket mål de vill arbeta mot att uppnå och får då upp ett antal program eller kurser som matchar just det målet.

– Genom att välja vilka frågor och mål som engagerar dig mest visar vi vad som kan vara relevant att plugga, säger Peter Dobers, ordförande i Södertörns högskolas fakultetsnämnd. På det här sättet vill vi hjälpa våra blivande studenter att hitta rätt utbildning hos oss.

Ungdomsbarometern visar också att Södertörns högskolas presumtiva studenter, i högre utsträckning än hela gruppen, i första hand vill studera något som de är intresserade av, vill bidra till en bättre värld och är intresserade av samhällsutveckling, inrikes- och utrikespolitik.

– Södertörns högskola vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor, säger rektor Gustav Amberg. FN har genom att ta fram dessa 17 globala mål hjälpt oss definiera vilka vår tids stora frågor är, så den här kampanjen stämmer helt överens med vår strategi och vår vision. Vi står beredda att ta emot dessa unga med stort driv som vill bidra till att göra världen bättre.

Om Ungdomsbarometern

En undersökning bland ungdomar mellan15 och 24 år i Sverige, som bland annat berör attityder till utbildning och yrkesliv. Totalt har 6400 onlineintervjuer genomförts om studier under perioden 7-24 oktober 2016.

Om de globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer på http://www.globalamalen.se/.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.