Skip to main content

Söktrycket till Södertörns högskola ökar

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2016 10:39 CET

Det är mycket glädjande att allt fler får upp ögonen och söker sig till högskolans utbildningar i första hand, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola

Söktrycket till Södertörns högskola ökar och ligger på en toppnivå i landet. Det var 1,7 behöriga förstahandssökande per antagen student till högskolan hösten 2016. Det är lika många som Chalmers Tekniska högskola, Lunds universitet och Högskolan i Väst. Det nationella genomsnittet ligger på 1,5 per antagen student.

Den 22 november publicerade Statistiska Centralbyrån, SCB, och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, den årliga rapporten där söktrycket till landets universitets- och högskoleutbildningar presenteras, analyseras och kommenteras. Rapporten belyser söktrycket till utbildningar som startade höstterminen 2016.

Södertörns högskola ligger i år på samma nivå som Lunds universitet och Högskolan i Väst som har motsvarande breda utbud, men även som Chalmers Tekniska Högskola. Övriga lärosäten ligger på en lägre nivå. Södertörns högskola har också ökat från 1,5 förstahandssökande per antagen student till hösten 2015 till årets siffra på 1,7 per antagen student.

- Det är mycket glädjande att allt fler får upp ögonen och söker sig till högskolans utbildningar i första hand. Ökningen visar att vi har erkänt bra utbildningar med spännande ämneskombinationer som leder till goda arbetsmöjligheter. Vår internationella och växande campusmiljö vittnar också om en positiv studiemiljö för högskolans alla studenter, säger rektor Gustav Amberg.

De lärosäten som toppar årets lista är mindre lärosäten som är mer specialiserade och profilerade, till exempel Konstfack som har den högsta andelen i landet med 6,1 förstahandssökande per antagen. Det lärosäte som ligger i botten är Blekinge Tekniska Högskola med 0,8 personer per antagen.

Antalet behöriga förstahandssökande till Södertörns högskola höstterminen 2016 var totalt 7117 personer och av dessa antogs 4303.

Läs hela den statiska nyheten och meddelandet från SCB och UKÄ om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till höstterminen 2016. Siffrorna i denna nyhet är tagen från bilaga 4.


Länk till statistiskt meddelande från SCB och UKÄ.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.