Skip to main content

Sport Management utbildning ökar tillgången på professionella ledare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 06:30 CET

Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) inleder ett samarbete kring kandidatprogrammet Sport Management. Programmet kombinerar företagsekonomi och idrottsvetenskap i syfte att utveckla framtidens idrottsledare.

Idrottsrörelsen och dess organisationer står inför nya krav och utmaningar. Både kommersiella och ideella delar av idrottsrörelsen behöver utveckla ledning och administration för att klara framtidens ökade behov av professionalisering. Därför satsar Södertörns högskola och GIH på ett samarbete kring en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer som är med och utvecklar idrottens framtid. 

- Vi ser mycket positivt på samarbetet med GIH och är glada att kunna delta med vår framgångsrika utbildning i företagsekonomi, säger Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola.

- GIH är Sveriges ledande idrottshögskola och Södertörns högskolas ekonomiska utbildning håller också mycket hög kvalitet. Samarbetet gynnar båda parter då vi tar det bästa av varandras högskolor i den nya utbildningen, men de som gynnas mest är de studenter som börjar på Sport Management-programmet, säger Karin Henriksson Larsén, rektor vid GIH.

Programmet startar höstterminen 2013. Studenterna läser företagsekonomi på Södertörns högskola och idrottsvetenskap på GIH. Utbildningen är treårig, heltidsbaserad och examen ges i företagsekonomi.

Samarbetet mellan GIH, Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, och Södertörns högskola med framstående mångvetenskapliga utbildningar inom bland annat företagsekonomi, ska öka tillgången på professionella ledare inom idrottssektorn.

Anmälan till programmet är öppen från den 15 mars till den 15 april på antagning.se. Läs mer om programmet på www.gih.se/sportmanagement och www.sh.se/sportmanagement.

För mer information kontakta:
Christian Widholm, programansvarig för Sport Management vid Södertörns högskola, tel: 08-608 5027,
Åsa Bäckström, programansvarig för Sport Management vid GIH,
tel 08-120 53 763

 

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

 

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På Gymnastik- och idrottshögskolan arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter. Under 2013 firas att GIH har varit verksam i 200 år med olika aktiviteter, föreläsningar, seminarier och en jubileumstillställning i Stadshuset inför årsdagen den 5 maj.