Skip to main content

Sten Heckscher utses till hedersdoktor vid Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2017 07:47 CET

Sten Heckscher utses till hedersdoktor på Södertörns högskola

Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola har beslutat att utse Sten Heckscher till hedersdoktor 2018. Sten Heckscher har på flera olika sätt engagerat sig och arbetat för högskolans utveckling, bland annat som initiativtagare till Förvaltningsakademin.

Sten Heckscher har en gedigen och omfattande bakgrund som jurist och ämbetsman i den svenska statsförvaltningen, där han bland annat haft ansvarsfulla uppdrag som statssekreterare i Justitiedepartementet, som näringsminister, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, Rikspolischef, kammarrättspresident och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid sidan av dessa uppdrag har han varit flitigt anlitad som statlig utredare.

Motiveringen till nomineringen av Sten Heckscher som hedersdoktor 2018 vid Södertörns högskola är att han på flera olika sätt engagerat sig och arbetat för högskolans utveckling. Som initiativtagare till, och ordförande i, styrgruppen för Förvaltningsakademin har Heckscher tydligt bidragit till att verksamheten på kort tid byggts upp och utvecklats till en stark verksamhet med uppdragsutbildning, forskning och samverkan. Han var rådgivare och arbetade tillsammans med högskolan vid ansökan om att få polisutbildningen till Södertörns högskola. Heckscher har i övrigt varit rådgivare i juridiska frågor, samt deltagit i såväl uppdragsutbildningar som i grundutbildningar vid högskolan.

– Sten Heckscher tar aktivt del av och för ut relevant forskning i praktiska sammanhang, samtidigt som han agerar som brobyggare och kontaktskapare mellan akademin och praktiken, säger Peter Dobers, ordförande i fakultetsnämnden på Södertörns högskola. Med sin erfarenhet, kompetens och omfattande kontaktnät i svensk förvaltning har Heckscher varit ovärderlig för utvecklingen av viktiga delar av högskolans verksamhet.

– Jag är både glad och hedrad över utnämningen, säger Sten Heckscher. Glad för att det är ett erkännande för något jag gjort som jag tyckt är viktigt och som jag lagt mycket jobb på och hedrad för att det markerar att Förvaltningsakademien är viktig och för att jag tänkt rätt.

Promoveringen till hedersdoktor sker formellt den 9 februari 2018.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.