Skip to main content

Svenska försvaret efter kalla kriget – förnyelse eller förfall?

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2011 10:35 CET

Vad innebar kalla krigets slut för Sveriges försvar? Vilka krav ställde en ny säkerhetspolitisk situation på vårt land? Välkommen till ett vittnesseminarium den 16 januari arrangerat av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola i samarbete med Försvarshögskolan.

Den 16 januari möts några av de senaste decenniernas tongivande personer inom Sveriges försvar – både från myndighetshåll och från politiskt håll. Fokus för diskussionen är formandet av det svenska försvaret efter kalla krigets slut fram till idag.

Det är Samtidshistoriska institutet som tillsammans med Försvarshögskolan arrangerar 2012 års första vittnesseminarium. Upprinnelsen till detta vittnesseminarium är grundfrågan hur en myndighet som försvaret förhåller sig till den politiska sfären. Tre olika frågor kommer att avhandlas den 16 januari:

  • Hur strukturerades det gamla försvaret om efter kalla kriget?
  • Vilka är det nya försvarets visioner?
  • Vad karaktäriserar förhållandet mellan politik och försvarsmakten?

Grundtanken med vittnesseminarierna vid Samtidshistoriska institutet är att föra samman centrala aktörer från en viss tid och att låta dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog med forskare. Syftet med seminarierna är att visa på nya fält och frågor, samt att skapa källor. Den 16 januari medverkar Owe Wiktorin (ÖB 1994-2000), Johan Kihl (chef för Högkvarteret 2002-2004), Björn von Sydow, (S) (Försvarsminister 1997-2002), samt Anders Svärd, (C) (Försvarsutskottet 1994-1998).

Vittnesseminariet spelas in och kommer senare att dokumenteras skriftligt.

När? Måndag 16 januari 2012, kl. 9-12.30
Var? Sal MA636, Södertörns högskola

Kontakt:
Fredrik Eriksson, fredrik.l.eriksson@sh.se

Ytterligare information: www.sh.se/shi

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.