Skip to main content

Världsledande konsthistoriker till Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 13:33 CET

T. J. Clark, världsledande konsthistoriker, föreläser den 9 november på Södertörns högskola om Picassos målning ”Guernica”.

T. J. Clark, professor vid University of California, Berkeley, är en världsledande konsthistoriker vars böcker har utövat ett stort inflytande världen över. Nu kommer han till Sverige och håller sin enda öppna föreläsning vid Södertörns högskola.

Professor Clark gjorde sig tidigt känd som en kontroversiell konsthistoriker. Redan från början envisades han med att förena en detaljerad analys av form och teknik med en analys av de politiska och historiska sammanhangen. På 1970-talet var perspektivet smått skandalöst. I dag är det gängse, inte minst genom T. J. Clark. Han har varit banbrytande när det gäller synen på modern konst, såväl impressionismen som 1900-talsmodernismen.

Clarks senaste bok, The Sight of Death, är ett konstvetenskapligt experiment som handlar om hur han betraktar två målningar av Poussin under ett års tid. Han har dessutom skrivit om 11 september.

"Picasso's Guernica Revisited"
Den 9 november håller T. J. Clark en gästföreläsning i arrangemang av ämnena estetik och konstvetenskap vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Föreläsningen handlar om Picassos arbete med ”Guernica”. Utgångspunkten är de fotografier Dora Maar tog av målningen under Picassos skapandeprocess. Clark kommer att analysera hur Picasso utvecklar en rumsframställning som är anpassad till det moderna medvetandet i allmänhet och modern krigföring i synnerhet. Han kommer också att tala om manliga respektive kvinnliga roller under perioden.

När? Tisdag 9 november kl. 14-16

Var? Rum MA 231, på plan 2 i Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Språk? Engelska

 
Estetiken och konstvetenskapen expansiva ämnen
– Vi är verkligen glada över att T. J. Clark kommer till Södertörns högskola. Vi har arbetat i ett par år med att få honom till Sverige. Han är en av vår tids mest betydande konsthistoriker. Han är förebildlig i sitt sätt att kombinera känslig formanalys med breda historiska perspektiv. Om Gud finns i detaljen, finns politiken i penseldraget, säger Sara Danius, professor i estetik.

Estetiken är ett av lärosätets mest expansiva ämnen. Undervisningen är brett inriktad mot dels modern kultur, från litteratur och film till arkitektur, dels kritisk teori. Lärarna är namnkunniga forskare, så gott som alla internationellt verksamma. Estetiken samarbetar med konstvetenskapen, ett livaktigt ämne med samtidsinriktade forskare och stark inriktning mot modern bildkonst och visuell kultur. Konstvetenskapen har gjort sig känt för ett radikalt nytt sätt att undervisa om bild och konsthistoria.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.