Skip to main content

Vinets intåg en följd av landets totala utveckling

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 13:57 CET

Vinets intåg i de svenska folkhemmen under 1900-talet har man hittills skyllt på 1950-talets vinpropaganda. Enligt Paulina Rytkönen, fil dr vid Södertörns högskola och Sveriges enda vinhistoriker, är orsaken i stället landets utveckling och internationalisering. I ett forskningsprojekt ska hon skriva 1900-talets svenska, hittills oskrivna vinhistoria.

I forskningsprojektet ”Vinkonsumtion i Sverige - ett stycke svensk 1900-tals historia” ska Paulina Rytkönen, fil dr och vinhistoriker vid Södertörns högskola, undersöka hur det gick till när vin blev så populärt i brännvinslandet Sverige.

Projektet har belönats med Vin & Sprithistoriska Museets stora stipendium på 75 000 kr.
– Jag ser det som en belöning och ett erkännande. Jag har arbetat så hårt med min vinforskning, säger Paulina Rytkönen. Stipendiet ger mig möjlighet att skriva en lärobok om Sveriges vinhistoria under 1900-talet, något jag velat göra länge.

Vinets utveckling parallell med Sveriges
Att vinet slog igenom i Sverige beror enligt den gängse bilden på 50-talets vinpropaganda. Enligt Paulina Rytkönen, fil dr vid Södertörns högskola, är det bara en av alla förklaringar. Det som ligger bakom vinets ökade popularitet och intåg i Sverige både inom konsumtion och produktion är istället landets och världens samhällsutveckling. Vinet har precis som Sverige genomgått en klassresa.

Vid 1900-talets början var vin en fransk lyxvara, främst för stockholmseliten. I och med industrialismens intåg och den svenska befolkningens ökade välstånd och ändrade konsumtionsvanor och attityder har fler fått tillgång till drycken och den är etablerad i alla samhällsklasser. Minsta lokaltidning har en vinspalt.

Paulina Rytkönen kommer inom projektet att undersöka och belysa vinets väg in i det svenska folkhemmet. Syftet med studien är att utreda orsakerna bakom den ökning av vinkonsumtionen som skedde i vårt land under 1900-talet och att analysera förändringarna i svenskarnas dryckesmönster. 

Studien ska leda till en lärobok där Paulina Rytkönen planerar att belysa den historiska utveckling som vinet genomgått parallellt med Sveriges utveckling och internationaliseringen. Hon har även tänkt gräva fram många enskilda händelser, historier, anekdoter och personer som varit av vikt. Allt ifrån motboken och rödvinsvänstern till Tore Wretmans vintips, teknisk utveckling som ”bag in box” till Anitra Steens arbete inom Systembolaget och vid EU-inträdet.

- Att få tid att gräva fram kuriosa som påverkat vinets historia känns väldigt spännande!

Vinets historia i Sverige hittills oskriven
Trots att det skrivs åtskilliga spaltkilometer om vin varje år i svenska tidskrifter och tidningar har den svenska vinhistorien med få undantag ännu inte skrivits ned. Paulina Rytkönens forskning kommer att fylla denna kunskapslucka.

- Vinets historia har allt, menar Paulina Rytkönen. Den omfattar bland annat naturen, historien, genus och den ekonomiska, politiska och tekniska utvecklingen.

- För mig är vin mer än en vara, det är en passion!

Måltidskunskap med inslag av vin
Till hösten 2010 kommer Måltidskunskap att inrättas som ett nytt kandidatämne vid Södertörns högskola, där vinhistoria ingår som en spännande del.

Kontakt
Paulina Rytkönen är verksam som forskare vid Södertörns högskola där hon undervisar bland annat om vinets ekonomiska historia.
Telefon: 08-608 41 09
E-post: paulina.rytkonen@sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.