Skip to main content

Vittnesseminarium på Södertörns högskola om granskningsfenomenet i staten

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 12:06 CET

Seminarium den 15 februari om varför granskningar blivit så vanliga och vad det betyder. Samhällsdebattören Maciej Zaremba, generaldirektör Ann-Marie Begler, justitiekansler Anna Skarhed, utredare Anna Ullström och riksrevisor Jan Landahl diskuterar varför vi granskar så mycket just nu, vilken roll staten har i granskandet och vad granskandet betyder för effektivitet, demokrati och rättssäkerhet.

Fler och fler får upp ögonen för att granskningar har blivit allt vanligare i samhället, det är ett fenomen som ligger i tiden. Det har sin grund i att det blivit allt viktigare att beskriva och bedöma verksamheters prestationer och resultat. Samtidigt finns det relativt lite forskning om granskningen inom staten och statsförvaltningen.

Den 15 februari arrangeras vittnesseminariet ”Staten och granskningssamhället…” på Södertörns högskola. Ett flertal mycket kunniga personer diskuterar granskningsfenomenet i staten, dess problem, möjligheter och förändring. Medverkar gör samhällsdebattören Maciej Zaremba, generaldirektör Ann-Marie Begler, justitiekansler Anna Skarhed, utredare Anna Ullström och riksrevisor Jan Landahl.

- Vittnesseminarier är en arbetsmetod som används för att skapa historiska källor för  forskningen. Men ofta har det visat sig att dessa seminarier är lika mycket till för att väcka nya intressanta forskningsfrågor, berättar Anders Ivarsson Westerberg, föreståndare för Förvaltningsakademin på Södertörns högskola.  

Frågor som kommer att ställas vid seminariet är bland annat varför vi granskar så mycket just nu, vilken roll staten har i granskandet och vad granskandet betyder för effektivitet, demokrati och rättssäkerhet.
När? 15 februari kl. 13.30-17.00 

Var? Sal MA 636, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Fri entré. Ingen föranmälan.

Medverkande
Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen 
Jan Landahl, riksrevisor 
Anna Skarhed, justitiekansler 
Anna Ullström, utredare, Trafikanalys 
Maciej Zaremba, journalist och samhällsdebattör

Arrangörer: Förvaltningsakademin och Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Kontakt: Anders Ivarsson Westerberg, föreståndare Förvaltningsakademin, Södertörns högskola: anders.ivarsson.westerberg@sh.se08-6084392

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.