This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Missvisande bild om avtal mellan Sodexo och landstinget

I en artikel i Dagens Nyheter i dag, fredag den 30 mars, uppmärksammas Sodexo på grund av ett avtal mellan företaget och Stockholms läns landsting (SLL). Avtalet innebär att Sodexo ansvarar för en av två hjälpmedelscentraler i landstinget.

Dagens Nyheter berättar att landstinget nu väljer att göra en ny upphandling eftersom det nuvarande avtalet anses för kostsamt.

Sodexo vill därför framhålla att inga slutsatser bör dras om Sodexos lönsamhet i hjälpmedelsverksamheten på det sätt som det speglats i artikeln. Bland annat på grund av att Sodexo initialt betalade 263 MSEK till SLL för lagret av hjälpmedel.

Sodexo menar dessutom att det nu gällande avtalet på flera vis har lett till stora fördelar för landstinget och därmed för skattebetalarna.

  1. En verksamhet som var i behov av modernisering har samordnats och effektiviserats, och håller i dag en mycket hög standard och kvalitet. Hela verksamheten är både ISO9001 och ISO14001 certifierad.
  2. Verksamheten har inspirerat landstingets egen verksamhet så att även denna har kunnat utvecklas på ett väldigt bra sätt.
  3. Brukarna, förskrivarna och SLL är nöjda med de tjänster som Sodexo levererar.

Sodexo har vidare föreslagit landstinget att diskutera avtalet, i syfte att hitta en ännu bättre kostnadsnivå för landstinget. Dock har SLL valt att avstå. Diskussioner som hade kunnat leda till lösningar som sparat pengar åt landstinget, och därmed skattebetalarna.

Mot denna bakgrund ser Sodexo fram mot möjligheten att få delta i den nya upphandling som landstinget nu har beslutat om.

För mer information, kontakta:                                                                                 
Stefan Forsgren, Driftområdesdirektör Sodexo Sjukvårdsservice och Logistik
Telefon : +46 8 5788 5786
E-post : stefan.forsgren@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör
Telefon : +46 8 5788 5963
E-post : eva.kristensson@sodexo.com

Related links

Ämnen


Om SodexoSodexokoncernenSodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 67 länder, servar vi 100 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och conciergetjänster. Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 470 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI index.Nyckeltal (31 augusti, 2019) Sodexo i världen 22 miljarder euro i omsättning 470 000 medarbetare19:e största arbetsgivaren i världen 67 länder 100 miljoner människor tar del av vår service varje dag 14,7 miljarder euro i börsvärde (6 november, 2019)Sodexo i Norden  633 miljoner euro i omsättning 11 000 medarbetare

Presskontakt