Skip to main content

Azita Shariati till Japan med kungen och IVA

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 10:49 CET

Sodexo Sveriges VD Azita Shariati åker till Japan tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Med på resan är kung Carl XVI Gustaf och 29 externa deltagare från näringsliv och akademi. Resans syfte är att skapa kontakter som på sikt kan leda till utökat idé- och affärsutbyte.

Sedan 1984 har IVA, på H.M. Konungens initiativ, med ett till två års mellanrum anordnat Royal Technology Mission, RTM.Temat för årets resa är det moderna Japan och den framtida omställning som landet behöver göra för att ta till vara på det goda läge landet har samt för att möta nya utmaningar.

- Jag är mycket glad över att få möjlighet att tillsammans med andra ledare få fördjupad kunskap om hur Japan och japanska företag förbereder sig för en allt mer globaliserad värld och åldrande befolkning. Jag hoppas få med mig inspiration till nya tjänster och tekniska lösningar för Sodexo och servicebranschen, säger Azita Shariati.

Resan genomförs den 15-20 februari. Fokus för årets resa är:

  • Teknik- och forskningssatsningar – prioriterade satsningar för stat och företag för att kunna fortsätta att vara ett ledande forskningsland.
  • Innovationsfrämjande åtgärder – initiativ på statlig nivå och inom företagen så att nya idéer ska kunna nå marknaden i form av nya produkter och tjänster.
  • Företagsstruktur – företagens produktportfolio, kompetensförsörjning och tillväxtstrategier.

    Delegationen kommer bland annat att besöka Canon, Fuji Film och teknik- och vetenskapscentret Miraikan.


Kontakt
Azita Shariati, VD Sodexo Sverige
E-post: azita.shariati@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 45 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hushållsnära tjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 420 000 medarbetare över hela världen.

Nyckeltal (31 augusti, 2015)
Sodexo i världen
19,8 miljarder euro i omsättning
420 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32, 000 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
12,6 miljarder euro i börsvärde(18 november, 2015)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument