Skip to main content

Resultaten i patientenkäten ingen hemlighet

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:34 CEST

Svenska Dagbladet anklagar Sodexo för att ha friserat siffrorna i den senaste enkätundersökningen där patienterna uppger vad de tycker om maten. Så är det inte. Ett oberoende undersökningsföretag har utformat underlaget och sammanställt resultaten utifrån Stockholms läns landstings, SLL:s, anvisningar. Ingen information har undanhållits eller förvanskats. Resultaten finns tillgängliga för den som vill ta del av dem.

Enligt avtalet med SLL ska två patientenkäter genomföras per år, en sexgradig skala ska användas och vi ska uppnå vissa resultat. Vår inblandning i själva undersökningsförfarande är minimal. Detta för att säkerställa ett objektivt resultat. Vi har anlitat företaget Mistat som är ett fristående och oberoende undersökningsföretag. Vi har ingen inblick i vilka patienter som vårdpersonalen ger enkäterna till. Enligt avtalet ska svarsfrekvensen vara minst 50 procent.

I media har det förekommit flera olika siffror från samma undersökning. Vi är de första att beklaga att undersökningarna lämnar utrymme för olika tolkningar. I tidigare patientenkäter har SLL använt en femgradig skala. Enligt statistiker är det en bättre måttstock.

- En femgradig skala hade varit bättre utifrån ett tolkningsperspektiv men avtalet är entydigt med att det ska vara en sexgradig skala. Det mest effektiva sättet att jobba med kundundersökningar är att fokusera på de som är missnöjda. Det vi med säkerhet kan säga är att 31 procent av patienterna som tillfrågats är missnöjda, säger Anders Örtengren, VD på Mistat.

Mistat har delat in resultaten i tre grupper. Den första gruppen instämmer inte alls, den andra instämmer delvis och den tredje instämmer helt.

- De som svarat tre och fyra på den sexgradiga skalan kan vi inte med säkerhet säga om de är missnöjda eller inte. Dessutom ser vi tydligt att patienter som uppgett att de har dålig aptit ger maten betydligt sämre betyg än de som uppgett att de har god aptit, säger Anders Örtengren.

Patientenkäterna ger oss viktig information. Varje fråga som inte får tillräckligt bra resultat får en egen handlingsplan. Både vi och sjukhusen jobbar målmedvetet för att öka nöjdheten hos patienterna. Sodexo är ansvariga för maten, sjukhusen för måltidsupplevelsen där maten är en del. Det finns många exempel på avdelningar där patienterna är nöjda med maten.

Sodexos fokus ligger på att öka nöjdheten i den grupp som uppger att de är missnöjda med maten. Vi har gjort flera förändringar och hoppas att det ska ge resultat i kommande undersökningar. Vi har bland annat ökat valmöjligheten och lagar mer mat från grunden i våra kök.

Vi välkomnar allmänheten att provsmaka patientmaten idag den 17 september mellan klockan 11 oh 18 i ”KS-restaurangen” som ligger i fristående byggnad till höger om huvudentrén på Karolinska Solna.

För mer information kontakta:

Hans Arborelius, Distriktschef, tel: 08-5788 5881
e-post: hans.arborelius@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör, tel: 08-5788 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com

Om Sodexo

Med stor flexibilitet, kompetens och omtanke tar vi över, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner i företag, institutioner och offentlig sektor. Vi lagar mat och städar, underhåller fastigheter, bemannar växel och receptioner, verkar inom hotell och konferens – och mycket mer.

Sodexo i Norden är ledande inom Service Management med 11 000 medarbetare och en omsättning på 5,7 miljarder kronor. Vi ingår i den franskägda Sodexokoncernen som finns representerad i 80 länder med sina 380 000 medarbetare. Koncernen omsätter 14,7 miljarder € och har sitt säte i Frankrike samt är noterat på börsen i Paris. Besök oss gärna på www.sodexo.se

Bifogade filer

PDF-dokument