Skip to main content

Sodexo Logistics Services säkrar kundtillfredsställelsen genom kvalitetscertifering enligt ISO 9001:2008

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 09:34 CET

 Med fokus på att höja kundtillfredsställelsen och satsning på framtiden är nu Sodexo Logistics Services (SLS) kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Den 1 oktober firades detta med högtidlig överlämning av certifikatet från Semko Intertek med inbjudna gäster bl.a. från Stockholms Läns Landsting.

Flera kunder kräver av sina leverantörer och samarbetspartners att deras verksamhet ska vara godkänd enligt ISO 9001. Andra har inte det kravet men uppskattar den ordning och reda som ett godkänt företag har på sin verksamhet. Men framförallt är ett ledningssystem en gedigen möjlighet att på ett systematiskt sätt höja kundtillfredsställelsen.

- Tack vare hårt arbete, enastående insatser samt ett stort engagemang hos alla våra medarbetare har vi nu på oerhört kort tid lyckats certifiera SLS enligt ISO 9001:2008, berättar Driftområdeschef Stefan Forsgren.

Kvalitetsstandarden ISO 9001 omfattar kundfokus, ledarskap, engagemang, processriktning, systemriktning, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och leverantörsrelationer. I ett väl fungerande ledningssystem genomsyrar dessa områden verksamheten genom att både ledning och medarbetare arbetar gemensamt mot uppsatta mål och ständig förbättring med fokus på ökad kundtillfredsställelse.

Inom SLS uppnås detta genom att ledningen engagerar sig i den dagliga verksamheten och genom att säkerställa att resurser finns för att arbeta mot målen. Genom utbildning och engagemang driver medarbetarna organisationen framåt och utvecklar verksamheten. Alla har möjligheten att känna sig delaktiga vilket leder till stolthet över sitt arbete, vilket i sin tur leder till ökad involvering och ständiga förbättringar.

Som godkänt certifieringsorgan och ackrediterade av svenska myndigheten SWEDAC, har Semko Intertek som oberoende part granskat och godkänt verksamheten inom SLS och verifierat deras förmåga att uppfylla både kundkrav och egna krav. Certifieringen av SLS innebär att verksamheten kontinuerligt bedrivs enligt ISO 9001-standarden.

 

Bildtext :
Från vänster: Kvalitetsutvecklare Lena Köhler från Sodexo Logistics Services, Försäljningschef Benthe Tunestad från Semko Intertek samt Stefan Forsgren, Driftområdeschef Sodexo Logistics Services

För mer information kontakta:

Stefan Forsgren, Driftområdeschef Sodexo Logistics Services, tel: 08-5788 5786
e-post: stefan.forsgren@sodexo.com

Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör, tel: 08-5788 5963
e-post: eva.kristensson@sodexo.com

Fakta Sodexo Logistics Services:
Sodexo Logistics Services erbjuder hjälpmedelsservice, distribution, rekonditionering samt varuförsörjning till kunder inom sjukvård och omsorg. Vi omsätter årligen ca 450 miljoner kronor och finns representerade i Gävle, Hallonbergen, Bromma och Enköping.

Om Sodexo
Med stor flexibilitet, kompetens och omtanke tar vi över, utvecklar och effektiviserar servicefunktioner i företag, institutioner och offentlig sektor. Vi lagar mat och städar, underhåller fastigheter, bemannar växel och receptioner, verkar inom hotell och konferens  - och mycket mer.

Sodexo i Norden är ledande inom Service Management med 11 000 medarbetare och en omsättning på 5,7 miljarder kronor. Vi ingår i den franskägda Sodexokoncernen som finns representerad i 80 länder med sina 380 000 medarbetare. Koncernen omsätter 14,7 miljarder € och har sitt säte i Frankrike samt är noterat på börsen i Paris. Besök oss gärna på www.sodexo.se.

Bifogade filer

PDF-dokument