Skip to main content

Sodexo startar samarbete med Stadsmissionen angående ”Stop Hunger”

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:38 CET

Idag inleder Sodexo och Stockholms Stadsmission ett samarbete som innebär att Sodexo subventionerar och bjuder på mat till utsatta människor i Stockholm. Målet är att på sikt utveckla avtalet om samarbetet även på andra orter som Stadsmissionen har verksamhet på.

- Det finns många människor i Sverige som inte äter sig mätta varje dag. De måltider Sodexo subventionerar är ofta de enda tillagade mål mat som erbjuds vissa av de medmänniskor vi arbetar med, säger Maria Bergman Kosinski, ansvarig för företagssamarbeten på Stockholms Stadsmission.

- Vi har sedan våren 2009 stöttat Stadsmissionen med subventionerade lunchmåltider. Nu skriver vi ett avtal som anger ramarna för ett fortsatt utvecklat samarbetet. Vi vill tillsammans med Stadsmissionen bidra till en bättre dag för hemlösa och utsatta i Sverige, säger Fredrik Strand, VD Sodexo.

Avtalet innebär att Sodexo bland annat subventionerar 200 måltider per dag till Stadsmissionens center på Maria Prästgårdsgata. Inför julen bjuder Sodexo på glögg, lussekatter och pepparkakor i samband med konserten ”En sång för hemlösa” den 15/12, samt bjuder på jullunch den 23/12 på Klaragården.

Samarbetsavtalet är ett led i Sodexos ”Stop Hunger” projekt som bygger på att hjälpa behövande i Sverige. Det finns en vilja inom Sodexo i Sverige och internationellt att bekämpa fattigdom och undernäring. Genom avtalet vill företaget fortsatt utveckla sitt sociala ansvar där målet är en bättre framtid för de hemlösa. Sodexo i USA tog initiativet till projektet "Stop Hunger" för tio år sedan. Sodexos medarbetare ville bekämpa fattigdom och undernäring i sina närmiljöer. Sedan projektet "Stop Hunger" startades har miljontals måltider serverats till behövande runt om i världen, bara under 2009 serverades totalt 710 000 måltider.

Samarbetet med Stadsmissionen ingår i Sodexos nyligen presenterade engagemang ”Service med EQ”, baserat på ett etiskt åtagande, som står för de satsningar som görs inom områdena mångfald, ”Stop Hunger” samt mat- och klimatfrågor.

För mer information kontakta
Eva Kristensson, kommunikationsdirektör, Sodexo, tel. 08-5788 5963, eva.kristensson@sodexo.com
Maria Bergman Kosinski, ansvarig företagssamarbeten, Stadsmissionen, tel 08-78 78 622, maria.bergman@stadsmissionen.se

Sodexo AB är ett av Sveriges ledande service managementföretag med 8 000 medarbetare och en omsättning på drygt 3 miljarder kronor. Vi finns representerade över hela landet på egna kontor och hos våra kunder. Vi erbjuder våra kunder inom företag och offentlig sektor effektiva servicetjänster inom bl a måltider, städning, kontors- och fastighetsservice, vending samt konferens och evenemang.
Läs mer på www.sodexo.se

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Stadsmissionen bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och stödjande affärsverksamhet.