Skip to main content

Sodexo tar över drift av kulturbyggnader

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 07:06 CET

Statens fastighetsverk i Skåne har gett Sodexo i uppdrag att sköta drift och underhåll av sitt fastighetsbestånd i Skåne och Halland. Uppdraget startade den första december och sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning.

Fastighetsbeståndet i Skåne och Halland består av flera kända kulturfastigheter. I Lundagård ingår bland annat: Universitetshuset, Kungshuset, Palestra et Odeum och Historiska museet. Även byggnaderna i Lunds Botaniska trädgård och slotten Glimmingehus, Citadellet i Landskrona, Halmstad slott och Bäckaskogs slott ingår i beståndet. Den totala ytan för fastigheterna är 72 000 kvm fördelade på 35 byggnader.

Utöver tillsyn, skötsel och underhåll kommer Sodexo även att utföra myndighetsbesiktningar och arbeta med energieffektivisering.

”Vi känner oss mycket glada över att få ta hand om alla dessa vackra och betydelsefulla fastigheter och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Statens fastighetsverk. Stort fokus kommer att läggas på att i samarbete med SFV effektivisera energiförbrukningen, och på så sätt bidra till en hållbar förvaltning och hög ekonomisk effektivitet, säger Magnus Carlsson, distriktschef på Sodexo.


Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personald and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 50 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar, hushållsnära tjänster, daghem och conciergetjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 425 000 medarbetare över hela världen. Sodexo är medlem i CAC 40 och DJSI index.

Nyckeltal (31 augusti, 2016)
Sodexo i världen
20,2 miljarder euro i omsättning
425 000 medarbetare
19:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32 000 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
16,6 miljarder euro i börsvärde(11 Januari, 2017)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument