Skip to main content

Sodexos VD bistår regeringen med framtidsfrågor

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 10:39 CEST

Serviceföretaget Sodexo ABs VD Azita Shariati ingår i en av Regeringskansliets tre analysgrupper som har till uppgift att komma med förslag på hur Sverige ska möta nya utmaningar på arbetsmarknaden. Statsrådsberedningens framtidskansli leds av Kristina Persson, minister för strategi och framtidsfrågor. En sammanfattande rapport från gruppen förväntas vara klar senast den 15 februari 2016.

Azita Shariati arbetar med analysgruppen ”Arbetet i framtiden”. Analysgruppen analyserar och beskriver de villkor, utmaningar och möjligheter som målen hög sysselsättning och låg arbetslöshet medför på 10-15 års sikt.

Analysgruppen som består av 10 personer tittar bland annat på hur ny teknik, digitalisering och robotisering kommer att påverka efterfrågan på arbetskraft. Framtida globalisering och teknisk utveckling kommer också att innebära att arbetsplatser blir flyttbara över gränserna. Gruppen tittar även på hur välfärdens finansiering och behov av arbetskraft kan säkras.

Arbetet bygger i huvudsak på tillgänglig kunskap i Sverige och andra länder med likartad struktur och utvecklingsnivå. Gruppens uppgift är att ge en sammanhängande helhetsbild av vilka politiska åtgärder som sammantagna kan leda till väsentlig och bestående förbättring av arbetsmarknaden och peka på viktiga vägval.

Kontakt
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 8 5788 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Om Sodexo

Sodexokoncernen
Sodexo är världsledande inom Quality of Life Services – service för livskvalitet, en grundläggande faktor för individers och organisationers förmåga att prestera. Med verksamhet i 80 länder, servar vi 75 miljoner människor varje dag genom vår unika kombination av On-site Services, Benefits and Rewards Services och Personal and Home Services.

Genom mer än 100 tjänster erbjuder vi våra kunder integrerade servicelösningar som har utvecklats genom mer än 45 års erfarenhet inom reception, säkerhet, underhåll, städning, måltidstjänster, facilities management, kortlösningar och hushållsnära tjänster.

Sodexos framgångar grundas på vår oberoende ställning, vår hållbara affärsmodell och vår förmåga att ständigt utveckla och engagera våra 420 000 medarbetare över hela världen.

Nyckeltal (31 augusti, 2014)
Sodexo i världen
18 miljarder euro i omsättning
420 000 medarbetare
18:e största arbetsgivaren i världen
80 länder
32, 700 uppdrag
75 miljoner människor tar del av vår service varje dag
12,8 miljarder euro i börsvärde(8 januari, 2015)

Sodexo i Norden
7,5 miljarder kr i omsättning
11 000 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument