Skip to main content

Petter och litteraturen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 16:05 CEST

520 elever får i morgon lyssna på Petter Alexis Askergren när han besöker Karlfeldtsgymnasiet för att berätta om sin bok, 16 rader. Föreläsningen handlar om hans uppväxt, och att han trots svårigheter i skolan lyckades bli en framgångsrik kändis och rapartist.

Samtliga elever som läser svenska på Karlfeldtsgymnasiet medverkar i projektet som syftar till att engagera fler elever i läsande och öka deras kännedom om litterära referenser och olika stilgrepp. Projektet är ett samarbete över programgränserna och drivs av svensklärarna på skolan samt skolans bibliotekarie.

Under höstterminen får eleverna läsa utvalda delar ur Petters bok 16 rader. Med utgångspunkt i Petters texter görs en fördjupning i mytologi, stilgreppen liknelse och metafor samt litterära och/eller populärkulturella referenser. Arbetet ska också stärka elevers förmåga att prata inför andra och stärka skolans vi-känsla genom att anordna en programöverskridande poetry slam-tävling. Målet är att öka intresset för ämnet svenska i skolan och höja antalet godkända elever.

Till skillnad från en affärsbank så har Södra Dalarnas Sparbank inga ägare. En del av vinsten från vår verksamhet förs in i banken istället för att delas ut till aktieägare och en del av överskottet avsätts till projekt som bidrar till en positiv utveckling och ökad tillväxt i Södra Dalarna.

 - Att ha möjlighet att stödja ett projekt som det här är fantastiskt. Vi önskar att fler eldsjälar likt svenskalärarna på Karlfeldtska gymnasiet skulle höra av sig till oss och ansöka om pengar till projekt som bidrar till samhällsnytta och positiv förändring, berättar Rebecca Bergman, marknadsansvarig på Södra Dalarnas Sparbank och ansvarig för bankens hjärtefråga, samhällsengagemanget.

Petter tar emot pris för sin bok 16 rader i Sthlm onsdag kväll: http://publik.se/begriplighetspriset ”Boken 16 rader om läs- och skrivsvårigheter har fått ungdomar som aldrig öppnat en bok att börja läsa. Dyslexi gör den skrivna världen obegriplig. Petter åker runt och föreläser i skolor i hela Sverige för att få ungdomarna att inse att det går att övervinna problemen”.

Kom och inspireras av Petter och prata med:

Ungdomar som deltar i projektet
Maria Georgsson, ansvarig projektledare och svenskalärare på Karlfeldtsgymnasiet
Rebecca Bergman, Marknadsansvarig Södra Dalarnas Sparbank

Tid: Onsdag 1 oktober, kl 13-14
Plats: Karlfeldtsgymnasiets aula, Avesta

För mer information, kontakta: Rebecca Bergman, Marknads- och pressansvarig, Södra Dalarnas Sparbank 0225-358 20, 070-240 69 14, rebecca.bergman@sodradalarnassparbank.se

 

 

Som sparbank skiljer vi oss från andra banker. Det innebär att vi, till skillnad mot bankaktiebolagen, inte har några aktieägare som tar del av bankens överskott. Alla vinstmedel stannar kvar i Sparbanken, därmed kan vi vara med och utveckla Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy