Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:00 CEST

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han är författare till flertalet böcker bland annat om rasbiologins utveckling och tvångssterilisering. Nu senast Mannen som ordnade naturen, en biografi om Carl von Linné. Priset delas ut 23/9 18:30 på Sörmlands museum av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd.

Utställningen ”Fira demokratin!” öppnar 30 maj på Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 14:11 CEST

Utställningen “Fira demokratin!” är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar i landet under jubileumsperioden 2018–2022. Den 30 maj kommer utställningen till Sörmlands museum där den visas till och med den 27 september.

​Åsa Elzén: Träda – Fogelstadgruppen och jord

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 09:17 CEST

En utställning och ett växande arkiv av Åsa Elzén, med verk av Åsa Elzén, Maja Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson.

Korgen tar plats på Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 13:54 CEST

Den 9 maj öppnar Sörmlands museum en ny utställning om ett av världens äldsta hantverk. "Älskade korg!" är en berättelse om slöjd, material och form men också om ett behov som följt människan genom tiderna, var hon än har befunnit sig. Utställningen visas till och med 11 oktober.

Sörmlands museum nominerat till Årets museum!

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2020 08:10 CET

Sörmlands museum är ett av tre museer som är nominerade till utmärkelsen Årets museum. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom det prestigefyllda priset som delas ut i Visby i april.

Pressvisning av Go, gone: Ny utställning på Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 11:13 CET

Den 26 februari kl 14.00 bjuder Sörmlands museum in till pressvisning av utställningen Go, gone. Vid visningen medverkar konstnärerna Signe Johannessen, Moa Israelsson och Natália Rebelo samt curator Joanna Nordin och länsmuseichef Susanna Janfalk.

Hur mår du? En ny utställning om psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 13:15 CET

Åtta personer berättar om att leva med psykisk ohälsa idag. Genom journaler och porträtt skildras också livet på hospital under början av 1900-talet. Utställningen ger en bild av psykisk ohälsa från 1600-talet till idag.

Ny länsmuseichef för Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2019 09:42 CET

Susanna Janfalk. Så heter Sörmlands museums nya länsmuseichef. Hon tillträder efter årsskiftet och har med sig erfarenheter från bland annat Nordiska museet och Arkitekturmuseet, nuvarande ArkDes.

​Sörmlands museum värd för Riksantikvarieämbetets konferens Samlingsforum

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 11:44 CET

21-22 november hålls en av årets största branschsammankomster för svenska museer vid Sörmlands museum i Nyköping. Årets tema handlar om hur museer kan göra sina samlingar mer synliga, tillgängliga och användbara för fler.

Thoughts on a Vague Road - syrisk samtidskonst om minne, förlust och isolering

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 12:11 CET

Curatorn Abir Boukhari har valt ut fem konstnärer som tvingats lämna Syrien på grund av kriget. I samarbete med Sörmlands museum visas nu deras verk i en utställning om minne, förlust och isolering. Medverkande konstnärer: Muhammad Ali, Rezan Arab, Nisrine Boukhari, Mahmoud Dayoub och Diana Jabi. Utställningen öppnar den 23 november och pågår till och med 16 februari 2020.

Kontaktpersoner 32 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • jegjnnury.pnkabintqxelkjiupys@kurekkgiisonfhsoecrmaklasondpe.spjerz
  • 076 770 38 00
  • 072-213 47 11

  • Presskontakt
  • Enhetschef Kommunikation
  • Kommunikation
  • nalltasklivka.wtbeourgsugrjmenhz@rtwegnyiophnsaworbemlrbanrmd.besepk
  • 0721-43 35 06

Om Sörmlands museum

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och samtidskonst som verktyg

Sörmlands museums vision är att vidga vyer och väcka engagemang.

Museets verksamhet ska bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Sörmlands museum har:
•Människan i centrum
•Deltagande i fokus
•Historia, slöjd och konst som verktyg

Historia, slöjd och konst finns i alla samhällen och används på många olika sätt och för olika syften. Att arbeta med historia, konst och slöjd kräver därför medvetna ställningsstaganden. Sörmlands museums vision pekar ut riktningen för dessa för museet. Det innebär att museet ska ge perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.

Historien kan visa på mångfacetterade verkligheter, på hur olika processer formar oss idag och på hur vi alla är del i att skapa det som imorgon blir historia. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Även konsten kan väcka nya världar och idéer och ge oanade perspektiv. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten, empati och förståelse människor emellan. Dagens självklarheter och invanda föreställningar, normer och beteenden kan undersökas och ifrågasättas. Historien, slöjden och konsten kan också vara en källa till inspiration och något att ta avstamp ifrån i färden mot framtiden.

Vidga vyer och väcka engagemang

Med sina olika verksamhetsområden kan Sörmlands museum därför vidga vyer och väcka engagemang och inspirera till eftertanke, handling och kreativitet. Det gör museet genom en mångsidig, kunskapsrik och samtidsrelevant verksamhet med historia, konst och slöjd som både medel och fokus. Därför arbetar museet med alla sina verktyg kring frågor och teman som är angelägna idag och för framtiden, för dagens människor och samhälle.

Historia, kulturarv, konst och slöjd inte bara finns i alla samhällen, utan används för en mängd olika syften. Att aktivt och medvetet förhålla sig till de olika användningarna som finns i dagens samhälle är nödvändigt för museet. Det kan tex vara att motarbeta stereotypa och förenklade historiebilder eller exkluderande sätt att utnyttja historia, kulturarv, slöjd eller konst.

Människan i fokus

Sörmlands museum sätter alltid människan i fokus, såväl alla som finns här och nu, både i Sörmland och på andra håll, som de som funnits tidigare. Sörmlands museum ska rymma många perspektiv och röster, nutida och historiska. Bjuda in till delaktighet och bidra till mångfald. Det ska vara ett museum vilket människor känner är relevant och intressant att komma till, och där man känner sig inbjuden att delta och bidra.

Alla delar av museets, och museipersonalens, arbete syftar till att ge publik och deltagare kunskaper och upplevelser. Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt är därför en grundsten för all verksamhet och allt arbete i museet.

Bevara för att berätta

En annan grundsten är berättande. Museet bevarar för att berätta, för att vi alla i samhället ska kunna ta del av historien på levande, människonära och mångsidiga sätt. Därför finns museets samlingar, och därför arbetar museet med kulturmiljöer och landskap. Museet ska också vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade kulturarv, materiella såväl som immateriella. Museet arbetar därför med insamling, dokumentation, lätt tillgängliga och på olika sätt använda samlingar samt med rådgivning och information kring kulturmiljöer, hantverk och slöjd liksom med att ta väl hand om samlingarna och inspirera många att ta tillvara historia och kulturlandskap.

På olika arenor

Sörmlands museum ska finnas på olika platser och i olika sammanhang, på många olika arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. Att finnas på lätt tillgängliga, och gärna otraditionella, arenor, t ex utomhus och i offentlig miljö, är en tydlig ambition. Sörmlands museum ska finnas där människor finns likaväl som museets olika lokaler ska vara attraktiva mötesplatser för många människor och ge goda förutsättningar till möten mellan olika människor.

Mål och uppdrag konkretiseras i museets årliga verksamhetsplan.