Att synliggöra det osynliga. Hur kan vi bevara det immateriella kulturarvet inom slöjd och hantverk? Konferens den 13-14 mars på Sörmlands museum.

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 12:59 CET

Bevarandet av traditionell hantverkskunskap blir alltmer angeläget då vi på olika plan söker ekologiskt hållbara lösningar på de klimatförändringar mänskligheten står inför. Konferensen utgår från UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet och ger prov på hur olika aktörer genom sitt arbete bidrar till tryggandet av det immateriella kulturarvet inom slöjd och hantverk.

Vernissage av "Min väg är krokig" 10 februari på Sörmlands museum!

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 15:19 CET

Välkommen på vernissage av utställningen "Min väg är krokig", skapad av förskolebarn i Sörmland. Cirka 600 barn i Flens och Strängnäs kommun har deltagit i projektet. De har fått läsa Sara Lundbergs bok "Vita streck och Öjvind" och skapat egna hus till den värld som Sara Lundberg utformade på Hälleforsnäs konstgalleri, på Multeum i Strängnäs och på Mariefreds bokhandel.

Pressinbjudan till utdelningen av Stora historiepriset lördag 1 december kl 13 på Sörmlands museum

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 09:00 CET

Stora historiepriset delas ut på Sörmlands museum lördagen 1 dec kl 13. pristagare är Ida Östenberg, docent i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Efter följer ett panelsamtal med rubriken: Leve demokratin! Hur stärker vi demokratin i en värld av faktaresistens, filterbubblor, populism och politikerförakt? Fredagen den 30 nov träffar pristagaren elever på Nyköpings gymnasium.

Välkommen på pressvisning av nya Sörmlands museum den 21 november kl 10-14

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 11:30 CET

Nya Sörmlands museum bjuder in pressen för en visning av det nya museihuset den 21 november kl 10-14. På plats finns personal från museet och arkitekterna bakom huset.

Höstmarknad på Nynäs!

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 09:00 CEST

Söndagen den 16 september kl 11-16 blir det höstmarknad på Nynäs slott med fokus på närproducerat, hantverk och hemslöjd.

Ett paraply kan bidra till en bättre värld

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 16:10 CEST

Den 7 september kommer Sörmlands museum att dela ut paraplyer på olika platser i länet. Det är inte vilket paraply som helst. Det är ett paraply som symboliserar hopp och medmänsklig värme.

Lanthästens dag på Nynäs slott

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 07:00 CEST

Kadriljritt, voltige, lunning av stockar och gräsklippning med häst. Det händer mycket spännande på Lanthästens dag!

Barnens Nynäs

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 07:00 CEST

En dag för barn och lekfulla vuxna. Barnens Nynäs söndag 29 juli kl 11-16.

Långmarendagen söndag 1 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:51 CEST

En dag i det gröna för hela familjen. Hjälp till med höhässjning, åk häst och vagn, gå på tipspromenad, träffa de lokala hembygdsföreningarna. Gårdsvisningar och fikaförsäljning. Fri entré. En halvmil från Nynäs slott ligger Långmaren, en välbevarad liten arrendegård som idag är museigård. Vackert belägen i ett gammalt kulturlandskap med beteshagar, hassellundar och ängsmarker.

Sommartider på Nynäs slott

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:33 CEST

Utställningar, slottsvisningar, museibutik, restaurang, trädgårdsbutik, olika evenemang. Och en lummig park och doftande trädgård. Välkommen till sommaren på Nynäs slott!

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Enhetschef Kommunikation och information
  • Kommunikation
  • naxitahqliwfa.fkbeturguigryeenhx@rvmeglnioimnsfzorpmmlrhanmjd.deseny
  • 0721-43 35 06

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Sörmlands museum
  • kaqdrifmn.afs.bbanfidefgrsessokcn@zydlzal.znsemj
  • 072-142 34 76

Om Sörmlands museum

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och samtidskonst som verktyg

Sörmlands museums vision är att vidga vyer och väcka engagemang.

Museets verksamhet ska bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Sörmlands museum har:
•Människan i centrum
•Deltagande i fokus
•Historia, slöjd och konst som verktyg

Historia, slöjd och konst finns i alla samhällen och används på många olika sätt och för olika syften. Att arbeta med historia, konst och slöjd kräver därför medvetna ställningsstaganden. Sörmlands museums vision pekar ut riktningen för dessa för museet. Det innebär att museet ska ge perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.

Historien kan visa på mångfacetterade verkligheter, på hur olika processer formar oss idag och på hur vi alla är del i att skapa det som imorgon blir historia. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Även konsten kan väcka nya världar och idéer och ge oanade perspektiv. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten, empati och förståelse människor emellan. Dagens självklarheter och invanda föreställningar, normer och beteenden kan undersökas och ifrågasättas. Historien, slöjden och konsten kan också vara en källa till inspiration och något att ta avstamp ifrån i färden mot framtiden.

Vidga vyer och väcka engagemang

Med sina olika verksamhetsområden kan Sörmlands museum därför vidga vyer och väcka engagemang och inspirera till eftertanke, handling och kreativitet. Det gör museet genom en mångsidig, kunskapsrik och samtidsrelevant verksamhet med historia, konst och slöjd som både medel och fokus. Därför arbetar museet med alla sina verktyg kring frågor och teman som är angelägna idag och för framtiden, för dagens människor och samhälle.

Historia, kulturarv, konst och slöjd inte bara finns i alla samhällen, utan används för en mängd olika syften. Att aktivt och medvetet förhålla sig till de olika användningarna som finns i dagens samhälle är nödvändigt för museet. Det kan tex vara att motarbeta stereotypa och förenklade historiebilder eller exkluderande sätt att utnyttja historia, kulturarv, slöjd eller konst.

Människan i fokus

Sörmlands museum sätter alltid människan i fokus, såväl alla som finns här och nu, både i Sörmland och på andra håll, som de som funnits tidigare. Sörmlands museum ska rymma många perspektiv och röster, nutida och historiska. Bjuda in till delaktighet och bidra till mångfald. Det ska vara ett museum vilket människor känner är relevant och intressant att komma till, och där man känner sig inbjuden att delta och bidra.

Alla delar av museets, och museipersonalens, arbete syftar till att ge publik och deltagare kunskaper och upplevelser. Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt är därför en grundsten för all verksamhet och allt arbete i museet.

Bevara för att berätta

En annan grundsten är berättande. Museet bevarar för att berätta, för att vi alla i samhället ska kunna ta del av historien på levande, människonära och mångsidiga sätt. Därför finns museets samlingar, och därför arbetar museet med kulturmiljöer och landskap. Museet ska också vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade kulturarv, materiella såväl som immateriella. Museet arbetar därför med insamling, dokumentation, lätt tillgängliga och på olika sätt använda samlingar samt med rådgivning och information kring kulturmiljöer, hantverk och slöjd liksom med att ta väl hand om samlingarna och inspirera många att ta tillvara historia och kulturlandskap.

På olika arenor

Sörmlands museum ska finnas på olika platser och i olika sammanhang, på många olika arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. Att finnas på lätt tillgängliga, och gärna otraditionella, arenor, t ex utomhus och i offentlig miljö, är en tydlig ambition. Sörmlands museum ska finnas där människor finns likaväl som museets olika lokaler ska vara attraktiva mötesplatser för många människor och ge goda förutsättningar till möten mellan olika människor.

Mål och uppdrag konkretiseras i museets årliga verksamhetsplan.