Aqdi6bip3n7d0564au4e

Stora historiepriset 2017 går till Ronny Ambjörnsson

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:30 CEST

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2017 till Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria. Ronny Ambjörnsson är förutom idéhistoriker också författare och skribent. Hans breda bokproduktion omfattar flera litterära genrer, biografi, historia, filosofi, barnböcker och dramatik. Flera av hans böcker är översatta till andra språk.

Qmmxuuadefqsyqvtzxki

Fångar och korrektionshjon – Nyköpingshus på 1800-talet

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 10:05 CEST

En utställning om vanartiga barn, lösdrivande män, oregerliga kvinnor, tjuveri, fylleri och slagsmål. Om disciplinering, straff, makt och vanmakt.

Govysf6nvqewfb5zybno

Unik samling funktionshinderhistoria skänks till Sörmlands museums samlingar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 13:53 CET

Karl Grunewalds familj har beslutat att skänka en stor samling forskningsmaterial till Sörmlands museum då vi aktivt arbetar med funktionshinderperspektivet. Det är en stor ära då Grunewald varit en av de mest inflytelserika svenska forskare vad gäller livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Lzhx1mwesozmup4mrmcz

Boverket beviljar bidrag till berättande öppna samlingar i Sörmlands museums nya hus

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 17:15 CET

Varje år delar Boverket ut bidrag till kulturlokaler som inte ägs av staten. Sörmlands museum fick ett bidrag på tre miljoner kronor av de knappt tio miljonerna som delades ut. 10 av 46 sökande tilldelades bidrag. Pengarna kommer att gå till magasinsinredning i det nya museihuset som invigs hösten 2018 i Nyköping.

Zojkro2zvzoi3gvjaeyp

Finissage i utställningen Koll på kläder på Multeum i Strängnäs

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 10:10 CET

Utställningen Koll på kläder handlar om kläder, hållbarhet, konsumtion och produktion. Vi avslutar utställningsperioden i Strängnäs med fördrag om råvarukris i modeindustrin.

Qbjm23141k8cl1dlwvo2

Sagor, skattjakt och slottets hemliga rum

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 15:38 CET

Under tre dagar på sportlovet vecka 8 erbjuder Nynäs slott flera olika aktiviteter både ute och inne. Fri entré.

Gan0kiztkgvnet3q0o84

Bokrelease - sista årsboken Sörmlandsbygden

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 09:43 CET

Söndag 4 dec kl 13 i Nyköping. 1944 lades konstnären Bodil – som syns på bokens framsida – in på Sundby sjukhus. 1968 föddes Vedad på en bensinmack i det som senare blev Bosnien. 1608 blev Gunilla Rosenstråle utnämnd till överhovmästarinna. 2014 köpte en 15-årig kille från Strängnäs väldigt mycket kläder. 1932 gavs den första årsboken Sörmlandsbygden ut. 85 år senare den sista.

Aycaykhs4lb7ldmhmtfz

En annorlunda julberättelse

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 09:24 CET

Julen 1914 utspelade sig märkliga scener utmed frontlinjen i Flandern. Soldaterna från de olika arméerna lade ned vapnen för att de stridande på bägge sidor skulle kunna begrava sina döda. Därefter började soldaterna fira jul tillsammans. De åt och drack, bytte julklappar och spelade till och med fotbollsmatcher.

Zwdken6csfab2q4s1tar

Brodera för integration

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 09:30 CET

Den 20 november bjuder Sörmlands museum in till en slöjdträff som också blir startskottet för två vandringsbroderier, det ena på tema kärlek och det andra på tema hem. Alla som vill får vara med och brodera på de gemensamma verken som museet hoppas kunna visa upp under våren 2017.

Media no image

Årets konstdygn i Eskilstuna!

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 11:16 CET

Föreläsningar, workshops, mingel och nätverkande. Ett dygn för alla som på något sätt arbetar inom konstbranschen. Konstdygnet arrangeras varje år i Sörmland, Västmanland, Örebro eller Uppsala län. I år är det Sörmlands konstkonsulent Lars-Erik Wahlberg som står för arrangemanget som äger rum i Scenkonst lokaler i Eskilstuna. 80 personer är anmälda.

Program
Programmet innehåller workshops, föreläsningar och samtal. Art Lab Gnesta presenterar sitt nya projekt "Momentum Gnesta" som syftar till att integrera nyanlända med lokala aktörer. Vi får veta mer om det sociala konstprojektet "Ballongen - lek på riktigt". Efter lite valbara workshops och miniföreläsningar så avslutas dygnet med en viktig föreläsning av Erik Berggren från Museet för glömska - Is this the time for art? Hur gestalta migration och flyktingskap i ett konstrum, när objektet/subjektet ofta är en frånvarande och aktivt utesluten människa.


Välkommen att besöka Konstdygnet 2016!

Start 17 november kl 11.30. Slut 10 november kl 12.00.
Plats: Scenkonst Sörmland, John Engellaus gata 1, Eskilstuna

Mer information och fullständigt program på www.sormlandsmuseum.se/konstdygnet

Föreläsningar, workshops, mingel och nätverkande. Ett dygn för alla som på något sätt arbetar inom konstbranschen. Konstdygnet arrangeras varje år i Sörmland, Västmanland, Örebro eller Uppsala län. I år är det Sörmlands Länskonstkonsulent Lars-Erik Wahlberg som står för arrangemanget som äger rum i Scenkonst lokaler i Eskilstuna. 80 personer är anmälda.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Sörmlands museum
 • nekarin.xrifs.andeptrseiwcson@dll.khse
 • 0155-769 97

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Sörmlands museum
 • linda.ekyrlundxvgmksvz@dllclptfy.slze
 • 0155-24 71 98

 • Presskontakt
 • Enhetschef Kommunikation och information
 • Kommunikation
 • nlnapmtatnlihcbctna.jdberggrowenip@dllrifo.sume
 • 0155-24 57 33
 • 070-757 09 33

Om Sörmlands museum

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och konst som verktyg

Sörmlands museums vision är att vidga vyer och väcka engagemang.

Museets verksamhet ska bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Sörmlands museum har:
•Människan i centrum
•Deltagande i fokus
•Historia, slöjd och konst som verktyg

Historia, slöjd och konst finns i alla samhällen och används på många olika sätt och för olika syften. Att arbeta med historia, konst och slöjd kräver därför medvetna ställningsstaganden. Sörmlands museums vision pekar ut riktningen för dessa för museet. Det innebär att museet ska ge perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.

Historien kan visa på mångfacetterade verkligheter, på hur olika processer formar oss idag och på hur vi alla är del i att skapa det som imorgon blir historia. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Även konsten kan väcka nya världar och idéer och ge oanade perspektiv. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten, empati och förståelse människor emellan. Dagens självklarheter och invanda föreställningar, normer och beteenden kan undersökas och ifrågasättas. Historien, slöjden och konsten kan också vara en källa till inspiration och något att ta avstamp ifrån i färden mot framtiden.

Vidga vyer och väcka engagemang

Med sina olika verksamhetsområden kan Sörmlands museum därför vidga vyer och väcka engagemang och inspirera till eftertanke, handling och kreativitet. Det gör museet genom en mångsidig, kunskapsrik och samtidsrelevant verksamhet med historia, konst och slöjd som både medel och fokus. Därför arbetar museet med alla sina verktyg kring frågor och teman som är angelägna idag och för framtiden, för dagens människor och samhälle.

Historia, kulturarv, konst och slöjd inte bara finns i alla samhällen, utan används för en mängd olika syften. Att aktivt och medvetet förhålla sig till de olika användningarna som finns i dagens samhälle är nödvändigt för museet. Det kan tex vara att motarbeta stereotypa och förenklade historiebilder eller exkluderande sätt att utnyttja historia, kulturarv, slöjd eller konst.

Människan i fokus

Sörmlands museum sätter alltid människan i fokus, såväl alla som finns här och nu, både i Sörmland och på andra håll, som de som funnits tidigare. Sörmlands museum ska rymma många perspektiv och röster, nutida och historiska. Bjuda in till delaktighet och bidra till mångfald. Det ska vara ett museum vilket människor känner är relevant och intressant att komma till, och där man känner sig inbjuden att delta och bidra.

Alla delar av museets, och museipersonalens, arbete syftar till att ge publik och deltagare kunskaper och upplevelser. Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt är därför en grundsten för all verksamhet och allt arbete i museet.

Bevara för att berätta

En annan grundsten är berättande. Museet bevarar för att berätta, för att vi alla i samhället ska kunna ta del av historien på levande, människonära och mångsidiga sätt. Därför finns museets samlingar, och därför arbetar museet med kulturmiljöer och landskap. Museet ska också vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade kulturarv, materiella såväl som immateriella. Museet arbetar därför med insamling, dokumentation, lätt tillgängliga och på olika sätt använda samlingar samt med rådgivning och information kring kulturmiljöer, hantverk och slöjd liksom med att ta väl hand om samlingarna och inspirera många att ta tillvara historia och kulturlandskap.

På olika arenor

Sörmlands museum ska finnas på olika platser och i olika sammanhang, på många olika arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. Att finnas på lätt tillgängliga, och gärna otraditionella, arenor, t ex utomhus och i offentlig miljö, är en tydlig ambition. Sörmlands museum ska finnas där människor finns likaväl som museets olika lokaler ska vara attraktiva mötesplatser för många människor och ge goda förutsättningar till möten mellan olika människor.

Mål och uppdrag konkretiseras i museets årliga verksamhetsplan.