Weizuraniiacvabwb2im

Sound of Sörmland 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 11:22 CEST

För andra gången produceras Sound of Sörmland, Sörmlands egen ljudkonstutställning. På tio platser i länet kan du uppleva ljudkonst i olika former hela sommaren. Oväntad och ovanlig, tankeväckande och fantasifull. Innomhus och utomhus.

Mlcdjl9nhiyqxvpqz2om

Invigning av utställningen "Fabriksfolk och folkhem"

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:08 CEST

Fabriksfolk och folkhem är en utställning utomhus om tiden då fabriker byggdes och om hur folkhemmet gav oss bättre bostäder, nyttigare mat, mer kunskaper och mer fritid.

Cr79ushtiqfnefirqtej

Rhythm & slöjd - en annorlunda scenshow

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 13:25 CEST

Den 28 maj kommer Jögge surolle Sundqvist till Åsa folkhögskola med "Rhythm & slöjd". En praktisk föreställning om trä, svett och spånor, med musik, bilder, berättelser, huggkubbe, täljhäst och kniv.

Jivtuj2bplfv7oatdqns

Världens största barkbåtsrace firar 20 år!

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 11:09 CEST

Nu är det åter dags för världens största barkbåtstävling för fjärdeklassare! För tjugonde året i rad tävlar åk 4 elever med sina barnbåtar i Nyköpingsån.

K33eiy2tgpet5mpb3x4i

Riddardubbning på Nyköpingshus

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 11:52 CEST

Hur ska en god riddare vara? Vad krävs för att bli riddare? Det vet elever i klass F-1 på Släbroskolan och Råby skola. De har under våren arbetat tillsammans med Sörmlands museum kring temat om ridderliga ideal och medeltid.

Yesfoxqecebmsma6pfgs

Vårmarknad och säsongspremiär på Nynäs slott

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:51 CEST

Söndag 14 maj kl 11-16 öppnar Nynäs slott för året. Möt våren på Nynäs och mingla bland växter, slöjd, hantverk och hembakt. Trädgårdsbutiken är öppen, fylld av grön inspiration. Kika in i slottsköket, gå på en visning i slottet, besök utställningar och museibutiken.

Aqdi6bip3n7d0564au4e

Stora historiepriset 2017 går till Ronny Ambjörnsson

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:30 CEST

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2017 till Ronny Ambjörnsson, professor emeritus i idéhistoria. Ronny Ambjörnsson är förutom idéhistoriker också författare och skribent. Hans breda bokproduktion omfattar flera litterära genrer, biografi, historia, filosofi, barnböcker och dramatik. Flera av hans böcker är översatta till andra språk.

Qmmxuuadefqsyqvtzxki

Fångar och korrektionshjon – Nyköpingshus på 1800-talet

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 10:05 CEST

En utställning om vanartiga barn, lösdrivande män, oregerliga kvinnor, tjuveri, fylleri och slagsmål. Om disciplinering, straff, makt och vanmakt.

Govysf6nvqewfb5zybno

Unik samling funktionshinderhistoria skänks till Sörmlands museums samlingar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 13:53 CET

Karl Grunewalds familj har beslutat att skänka en stor samling forskningsmaterial till Sörmlands museum då vi aktivt arbetar med funktionshinderperspektivet. Det är en stor ära då Grunewald varit en av de mest inflytelserika svenska forskare vad gäller livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Lzhx1mwesozmup4mrmcz

Boverket beviljar bidrag till berättande öppna samlingar i Sörmlands museums nya hus

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2017 17:15 CET

Varje år delar Boverket ut bidrag till kulturlokaler som inte ägs av staten. Sörmlands museum fick ett bidrag på tre miljoner kronor av de knappt tio miljonerna som delades ut. 10 av 46 sökande tilldelades bidrag. Pengarna kommer att gå till magasinsinredning i det nya museihuset som invigs hösten 2018 i Nyköping.

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Sörmlands museum
 • karin.s.andersson@dll.se
 • 0155-769 97

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Sörmlands museum
 • ytiilindtxdxa.naeklundmz@dcell.se
 • 0155-24 71 98

 • Presskontakt
 • Enhetschef Kommunikation och information
 • Kommunikation
 • natalia.berggren@dll.se
 • 0155-24 57 33
 • 070-757 09 33

Om Sörmlands museum

Sörmlands museum har människan i centrum, deltagande i fokus och historia, slöjd och konst som verktyg

Sörmlands museums vision är att vidga vyer och väcka engagemang.

Museets verksamhet ska bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation.

Sörmlands museum har:
•Människan i centrum
•Deltagande i fokus
•Historia, slöjd och konst som verktyg

Historia, slöjd och konst finns i alla samhällen och används på många olika sätt och för olika syften. Att arbeta med historia, konst och slöjd kräver därför medvetna ställningsstaganden. Sörmlands museums vision pekar ut riktningen för dessa för museet. Det innebär att museet ska ge perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa.

Historien kan visa på mångfacetterade verkligheter, på hur olika processer formar oss idag och på hur vi alla är del i att skapa det som imorgon blir historia. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Även konsten kan väcka nya världar och idéer och ge oanade perspektiv. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten, empati och förståelse människor emellan. Dagens självklarheter och invanda föreställningar, normer och beteenden kan undersökas och ifrågasättas. Historien, slöjden och konsten kan också vara en källa till inspiration och något att ta avstamp ifrån i färden mot framtiden.

Vidga vyer och väcka engagemang

Med sina olika verksamhetsområden kan Sörmlands museum därför vidga vyer och väcka engagemang och inspirera till eftertanke, handling och kreativitet. Det gör museet genom en mångsidig, kunskapsrik och samtidsrelevant verksamhet med historia, konst och slöjd som både medel och fokus. Därför arbetar museet med alla sina verktyg kring frågor och teman som är angelägna idag och för framtiden, för dagens människor och samhälle.

Historia, kulturarv, konst och slöjd inte bara finns i alla samhällen, utan används för en mängd olika syften. Att aktivt och medvetet förhålla sig till de olika användningarna som finns i dagens samhälle är nödvändigt för museet. Det kan tex vara att motarbeta stereotypa och förenklade historiebilder eller exkluderande sätt att utnyttja historia, kulturarv, slöjd eller konst.

Människan i fokus

Sörmlands museum sätter alltid människan i fokus, såväl alla som finns här och nu, både i Sörmland och på andra håll, som de som funnits tidigare. Sörmlands museum ska rymma många perspektiv och röster, nutida och historiska. Bjuda in till delaktighet och bidra till mångfald. Det ska vara ett museum vilket människor känner är relevant och intressant att komma till, och där man känner sig inbjuden att delta och bidra.

Alla delar av museets, och museipersonalens, arbete syftar till att ge publik och deltagare kunskaper och upplevelser. Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt är därför en grundsten för all verksamhet och allt arbete i museet.

Bevara för att berätta

En annan grundsten är berättande. Museet bevarar för att berätta, för att vi alla i samhället ska kunna ta del av historien på levande, människonära och mångsidiga sätt. Därför finns museets samlingar, och därför arbetar museet med kulturmiljöer och landskap. Museet ska också vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade kulturarv, materiella såväl som immateriella. Museet arbetar därför med insamling, dokumentation, lätt tillgängliga och på olika sätt använda samlingar samt med rådgivning och information kring kulturmiljöer, hantverk och slöjd liksom med att ta väl hand om samlingarna och inspirera många att ta tillvara historia och kulturlandskap.

På olika arenor

Sörmlands museum ska finnas på olika platser och i olika sammanhang, på många olika arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. Att finnas på lätt tillgängliga, och gärna otraditionella, arenor, t ex utomhus och i offentlig miljö, är en tydlig ambition. Sörmlands museum ska finnas där människor finns likaväl som museets olika lokaler ska vara attraktiva mötesplatser för många människor och ge goda förutsättningar till möten mellan olika människor.

Mål och uppdrag konkretiseras i museets årliga verksamhetsplan.