Skip to main content

Sörmlands Sparbank - en av Sveriges solidaste banker

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 12:46 CEST

Sörmlands Sparbank står sig fortsatt stark med en soliditet på 20,33 % (20,80) och placerar sig bland de 20 mest solida bankerna i landet enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i svenska banker.

I Sverige finns 89 st banker med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Analysbolaget Westnova Management AB:s årliga undersökning visar att bankernas sammanlagda soliditet ligger på 5,70 % (5,46) per 2016-12-31. Av de 89 bankerna i undersökningen hamnar Sörmlands Sparbank på plats 18 (16) med 20,33 % (20,80) i soliditet.

Sparbankerna står starka, av landets 20 mest solida banker är 18 st sparbanker. I genomsnitt har sparbankerna en soliditet på 15,9 % (15,8), vilket kan jämföras med storbankernas snitt på 5,40 % (5,18). Sörmlands Sparbanks samarbetspartner Swedbank har den högsta soliditeten av de fyra storbankerna med sina 6,02 %.

– Vi är oerhört nöjda att vår soliditet står sig stark, det innebär en trygghet både för oss som bank, för våra kunder och för lokalsamhället i stort. Vi är en sparbank som investerar i det lokala samhället för att stärka regionen där vi verkar. Vårt fokus är att vara en så bra bank som möjligt, både för våra kunder och för regionen. Det är en del i vårt uppdrag som sparbank, och för det krävs en god ekonomi, säger Erik Hägglöv som är VD i Sörmlands Sparbank.

Definitionen på soliditet är eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver genom balansomslutningen per 2016-12-31.

För mer information, kontakta Erik Hägglöv på

erik.hagglov@sormlandssparbank.se eller 070-696 61 10.

Om Sörmlands Sparbank

Sörmlands Sparbank är en sparbank som verkar lokalt i Flen, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Sörmlands Sparbank är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde, bankens starka ställning på den lokala marknaden grundar sig i ett förtroende uppbyggt under en snart drygt 180-årig historia.

Till skillnad från andra banker har inte en sparbank några aktieägare utan låter istället delar av vinsten gå tillbaka till det lokala samhället i Sörmland där banken finns.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera