Skip to main content

2009 bra år för SoftOne

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 10:51 CET

2009 ökade SoftOne-koncernen omsättningen med 6 % till 46 miljoner kronor (43.4). Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3.3 miljoner kronor (3.3). Verksamheten har liksom tidigare år finansierats helt med egna medel och affärsmarginalen ökade till 7 % (5.1 %). Under år 2009 investerade SoftOne cirka 10 miljoner kronor (10) i forskning och utveckling vilket utgör cirka 22 % (23 %) av omsättningen.

Mer information finns i SoftOnes årsredovisning:
SoftOnes Årsredovisning 2009

SoftOne är specialiserat på affärs- och HR-system. Inom HR förmedlar vi även tjänsten Outsourcing lön. SoftOne startade sin verksamhet 1985 och har sitt huvudkontor i Stockholm, regionkontor i Göteborg, Malmö samt Motala. Vårt mål är att vara Nordens bästa leverantör av affärs- och HR-system till företag med fem till 500 anställda. Idag är vi bland de ledande leverantörerna till bland annat el- och VVS-företag, redovisnings- och revisionsbyråer, dagligvaru- och detaljhandel.