Skip to main content

SoftOne Group tecknar strategiskt samarbetsavtal med Ekonomistyrning i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2017 10:22 CEST

SoftOne Group och Ekonomistyrning i Västerås, ESVAS, har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt satsa på SoftOne Molntjänst för redovisningsbyåer och större daglivaruhandelsbutiker. Som en del i samarbetet utvecklas en modul inom SoftOne GO för bankintegration och avstämningar för dagligvaruhandeln.

-”Styrkan i vårt nya samarbete är inte bara att vi erbjuder SoftOne GO Molntjänst till en gemensam marknad. Den stora fördelen är även att SoftOne och ESVAS gemensamt tar fram en kravspecifikation och utvecklar en kompletterande tjänst baserad på ESVAS mångåriga kunskap och erfarenhet av dagligvaruhandeln tillsammans med SoftOnes kunskap som programvarututvecklare av molntjänster för affärs- och HR-system”, säger Håkan Lord, VD och grundare av SoftOne Group.

SoftOne och ESVAS har under många år haft ett värdefullt samarbete och har idag ett stort antal gemensamma kunder bland såväl ICA-butiker som redovisningsbyråer. ESVAS äger ett verktyg utvecklat i klientserver som samverkar med Affärssystemet SoftOne Professional, benämnt ACA, som förenklar för kunderna runt bl a checkavstämning och avstämning av ICA-fakturan.

SoftOne har även sedan januari 2017 ett ramavtal med ICA Sverige kring Molntjänsten SoftOne GO HR med tid, schema och bemanning med syftet att förse ICA Handlarna med ett enhetligt och effektivt verktyg för bemanningsplanering och optimering. SoftOne har sedan tidigare ett avtal med ICA Sverige runt sina ekonomilösningar i Klientserver, med ett stort antal installationer.

ESVAS och SoftOne avser nu att utveckla och förstärka sitt samarbete för att ESVAS ska kunna erbjuda hela Molntjänsten SoftOne GO som ett komplement till sina konsulttjänster för dagligvaruhandelsbutiker och även till andra branscher såsom redovisningsbyråer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håkan Lord, VD SoftOne Group

hakan.lord@softone.se

Joel Larsson, VD Ekonomistyrning i Västerås AB

joel@esvas.se

Om SoftOne

SoftOne Group utvecklar och marknadsför Molntjänsten SoftOne GO för Affärs- och HR-system på den Nordiska marknaden. Molntjänsten är plattformsoberoende och kan nyttjas från valfri enhet t ex mobil, padda eller dator. I en central databas ligger informationen samlad på ett ställe och olika roller i företaget har tillgång till endast den information rollen ger rättighet till. Molntjänsten nyttjas idag av drygt 850 företag med 50.000 onlineanvändare och vänder sig till mindre och medelstora företag och organisationer inom valda branscher. SoftOne är en ledande leverantör gentemot Detalj – och daglivaruhandeln. SoftOne Group omsätter idag 53 MSEK, har cirka 55 anställda och verksamheten är självfinansierad. 35% av omsättningen investeras i FoU.

Om ESVAS

Ekonomistyrning i Västerås AB, ESVAS, startades av Owe Larsson hösten 2007. Sedan starten har bolaget gått från 2 till 9 konsulter gentemot främst dagligvaruhandeln.

Ekonomistyrning erbjuder utifrån kundens behov, ett brett sortiment av tjänster och verktyg till detaljhandelsföretag med syfte att öka lönsamheten. Vår nyckel, för att våra kunder ska nå huvudmålet, är vår långsiktiga, nära och personliga relation till dem – byggd på förtroende, kompetens och ett genuint engagemang för varje kund. Flera av butikerna som använder denna typ av konsultuppdrag, tar del av ett unikt bench-samarbete på flera områden, där vi skräddarsyr sifferjämförelse efter önskemål och behov.