Skip to main content

ECB sänker räntan till minus 0,3 procent och tillväxten fortsätter

Nyhet   •   Dec 04, 2015 13:42 CET

Tillväxten i världsekonomin fortsätter men den är fortsatt starkt beroende av centralbanksstimulanser och den 3 december 2015 kom beskedet att den europeiska centralbanken sänker inlåningsräntan till minus 0,3 procent.

ECB sänker inlåningsräntan till minus 0,3 procent

Den europeiska centralbanken, ECB sänkte inlåningsräntan från minus 0,2 procent till minus 0,3 procent den 3 december 2015. Det blev en initial besvikelse på de finansiella marknaderna då förväntningar låg på mer stimulans.

Tillväxten i världsekonomin fortsätter men är fortsatt beroende av centralbanksstimulanser

I Europa fortsätter tillverknings- och tjänstesektorerna att förbättras, med Tyskland och Italien i spetsen.

I USA är bilden mer blandad. Händelserna där är främst konsumtionsdrivna och tjänstesektorerna fortsätter att gå bra och utgör den stora delen av ekonomin. Tillverknings-industrin tyngs av det fallande oljepriset samt av den starka dollarn. Arbetsmarknaden fortsätter förbättras vilket talar för en räntehöjning på den amerikanska centralbankens möte den 16 december 2015. Det blir i så fall den första räntehöjningen där på 8 år.

Kina visar fortsatt ett svagt tillverkningsklimat medan tjänstesektorerna har gått om som de drivande för tillväxten.

Sverige visar också bra siffror, BNP växte med 3,9 procent i tredje kvartalet 2015 jämfört med tredje kvartalet föregående år. Även Japan visade lite bättre siffror.

Tillväxten i världsekonomin fortsätter alltså men är fortsatt starkt beroende av centralbanksstimulanser. Bäst går det för de utvecklade länderna medan tillväxtländerna generellt sett tyngs av den starka dollarn och fallande råvarupriser.

Ryssland införde handelssanktioner mot Turkiet

Den uppkomna konflikten mellan Turkiet och Ryssland som skapades efter nedskjutningen av det ryska stridsplanet, verkar tillta. Ryssland inför handelssanktioner och tonläget har höjts. Ingen har dock något att vinna på en eskalerande konflikt men risken för misstag ökar.

Solidar följer utvecklingen på marknaden

Solidar följer som vanligt utvecklingen på marknaden. Vi har inte ändrat strategi utan vi har fortsatt fokus på aktier som tillgångsslag och med tonvikt på de utvecklade marknaderna, säger Per Ström, analyschef på Solidar.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Solidar hjälper sina kunder att kartlägga och få en bättre kontroll på sitt pensionssparande, sina sjukförsäkringar och sitt livskydd. Dessutom erbjuds rådgivning kring pension, direktsparande och fondförvaltning. Bolaget startade 2003 i Umeå och har idag kontor i Umeå och Stockholm. Vår kunskap, strategi och långsiktighet gör oss till en av marknadens starkaste aktörer. Solidar står under Finansinspektionens tillsyn och förvaltar cirka 25 miljarder och 100 000 kunder. Läs mer på www.solidar.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy