Skip to main content

Veckans marknadskommentar - ​trendlös utveckling på världens börser

Nyhet   •   Maj 12, 2016 15:59 CEST

Det har varit en relativt trendlös utveckling på världens börser under de senaste veckorna men med något negativa förtecken.

Låg förväntan på bolagsrapporter har funnits och kurspåverkan har varit liten

Nu har merparten av företagens årsrapporter levererats och vi kan generellt konstatera att årets första kvartal har varit relativt svagt. Förväntningsbilden hade dock redan dragits ned vilket gör att kurspåverkan har varit liten.

Den svaga utvecklingen syns även i industriproduktionsstatistiken för mars och främst är det sektorer relaterade till råvaror som drabbats. Även de finansiella sektorerna har visat svagare resultat i spåren av turbulensen på de finansiella marknaderna under kvartalet.

Positivt läge för börsnoterade bolag

Solidar räknar med att situationen för flertalet noterade bolag kommer att lätta då råvarupriser har kommit tillbaka och turbulensen på de finansiella marknaderna mattats något. De utökade stimulanserna från centralbankerna börjar också troligen verka positivt samtidigt som styrkan i amerikanska dollarn avtagit.

Vi väntar med spänning på EU-omröstningen i Storbritannien

Den närmsta framtiden kommer dock att påverkas av folkomröstningen i Storbritannien om dess eventuella utträde ur EU. Folkomröstningen sker den 23 juni 2016 och enligt opinionsmätningar leder för tillfället ja-sidan som vill att Storbritannien ska stanna i EU.

Även det amerikanska presidentvalet kommer troligen att påverka utvecklingen på marknaden.

Solidar ökar exponeringen mot den japanska aktiemarknaden

Solidar har under veckan ökat exponeringen mot den japanska aktiemarknaden efter det relativt kraftiga börsfall som skett i Japan. I våra fondportföljer har vi fortsatt övervikt i Sverige, Europa samt Japan. Vi har efter köp även utökat övervikten i aktier något relativt våra jämförelseindex.

För ytterligare information, kontakta:

Per Ström, Analyschef Solidar, 070-607 19 20

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy