Skip to main content

Bidrag för likabehandling i Solna

Nyhet   •   Feb 20, 2013 09:50 CET

Verksamheter inom skola, kultur, föreningsliv och socialtjänst får bidrag för sitt arbete med likabehandling. Det stod klart då stadens likabehandlingskommitté tog beslut om vårens bidragsomgång.

Följande verksamheter i Solna stad får dela på totalt 58 000 kronor för att bli bättre på likabehandling och icke-diskriminering:

·  Förskolan Fjorden: likabehandlingsarbete med de yngsta barnen i centrum (5 000 kr)

·  Skytteholmsskolan: sex- och samlevnadsundervisning med likabehandling i fokus (13 000 kr)

·  Solna Ungdomscafé: tjejprojektet Dream Big  (10 000 kr)

·  Solna stadsbibliotek: fortbildning för att utveckla bibliotekets arbete med likabehandlingsfrågor
(10 000 kr)

·  Kultur- och fritidsförvaltningen: utbildningskvällar med Solnas föreningsliv om likabehandlingsfrågor (
(10 000 kr)

·  Socialförvaltningen: förbättra metoderna för stöd till kvinnor med missbruksproblem (10 000 kr)

– Solna ska vara en stad där alla blir jämlikt bemötta, oavsett varifrån på jordklotet man kommer, vilket kön man har eller vem man älskar. De sex projekten som nu får bidrag hjälper oss att förverkliga detta i kommunens alla verksamheter, säger likabehandlingkommitténs ordförande Martin Andreasson.

Två gånger per år beviljar Solna stads likabehandlingskommitté projektbidrag, som kan gå till både verksamheter i kommunal regi och privata utförare. Projekten ska förbättra likabehandlingen i kommunala verksamheter så att ingen missgynnas utifrån kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

För eventuella frågor, kontakta 

Martin Andreasson (FP), ordförande likabehandlingskommittén
tel: 070-526 89 16