Skip to main content

Fortsatt låg arbetslöshet i Solna

Nyhet   •   Okt 04, 2012 15:25 CEST

Arbetslösheten i Solna fortsätter att vara låg. I jämförelse med Stockholms län och riket i stort kan staden presentera lägre siffror inom samtliga grupper på arbetsmarknaden.

- Det är glädjande att många solnabor har möjlighet att gå till jobbet varje morgon. I Solna lyckas vi bra med grupper som ofta har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är viktigt för Solna att vi har många som kan bidra till vår gemensamma välfärd, säger Lars Rådén, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

1405 Solnabor mellan 16-64 år var inskrivna vid Arbetsförmedlingen sista augusti 2012. Det innebär att den totala arbetslösheten i förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 5,3 procent (den totala arbetslösheten inkluderar även personer i olika program med aktivitetsstöd). Motsvarande siffra för Stockholms län uppgick till 6,6 procent och i riket som helhet 8,4 procent.

Den totala ungdomsarbetslösheten i Solna uppgick vid samma tidpunkt till 7,9 procent. I Stockholms län är motsvarande siffra 11 procent medan riket har en ungdomsarbetslöshet på drygt 18 procent.

Solna är också framgångsrikt på att få utrikesfödda i sysselsättning. Den totala arbetslösheten bland utrikes födda i staden var 10,1 procent i augusti. Det är betydligt lägre än både Stockholms län och riket i stort där siffrorna är 15,1 respektive 20,1 procent.