Skip to main content

Solnas skolor klättrar i ny ranking

Nyhet   •   Feb 25, 2011 14:26 CET

Tidningen Skolvärlden från Lärarnas Riksförbund rankar Solna som tredje bästa skolkommun i länet. Det är en klar förbättring i jämförelse med föregående undersökningen där Solna rankades som nummer nio.

– Det finns en mängd olika typer av ranking inom skolans område. En viktig förklaring till att Solna klättrar i denna ranking är förbättrade studieresultat vilket är särskilt glädjande. Reformarbetet av Solnas skolor ska fortsätta att förstärkas, säger Arion Chryssafis, skolkommunalråd i Solna stad.

– Att erbjuda en bra skola är centralt för att varje ungdom ska kunna få ett självständigt och bra liv. Det är också ett viktigt sätt för staden att attrahera nya invånare, avslutar Arion Chryssafis.

Skolvärldens ranking grundar sig på statistik från Skolverket och Statistiska Centralbyrån, SCB utifrån följande variabler:

  • Resultaten i de nationella ämnesproven.
  • Andelen elever som har gymnasiebehörighet när de lämnar årskurs 9.
  • Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen i årskurs 9.
  • Lärartäthet.
  • Andel lärare med pedagogisk utbildning.
  • Undervisningskostnad per elev.