Skip to main content

Dialog och 2 500 enkätsvar för en trygg stad

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2016 10:46 CEST

Solna stad har genomfört medborgardialoger. Nina Ejlertsson i Bergshamra, med barnen Hedda och Edith, ansåg att bilarna kör för fort. Till vänster polisvolontären Karin Jonasson och Trygghetsrådets ordförande Samuel Klippfalk. Foto: Vi i Solna

De flesta känner sig trygga i Solna men fler synliga poliser samt bättre belysning är två saker som solnabor efterlyser i de dialoger som staden och polisen tillsammans nyligen genomfört. Under maj och juni genomförs en omfattande trygghetsinventering med 2 500 solnabor. Trygghetsinventeringen är en del av Solnas arbete för en trygg och öppen stad.

- Solna ska vara tryggt för alla. Tillsammans med polisen har staden nyligen varit ute och pratat med solnabor om trygghet. I den stora trygghetsinventeringen som vi nu genomför efterlyser vi tankar och idéer från solnaborna på hur vi kan arbeta vidare. Trygghet är också något vi skapar tillsammans och där alla kan göra något. Huskurage kan hjälpa till att förhindra våld i hemmet, medan grannsamverkan kan motverka inbrott, brand och vandalisering, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd och ordförande i Solnas Trygghetsråd.

Samtal om trygghet – solnabor, polisen och staden

Tillsammans med lokalpolisen har staden under april och maj genomfört medborgardialoger. I det arbetet har man varit ute och pratat med solnabor i Solna C, Huvudsta samt Bergshamra om trygghet. 

De flesta i samtalen kände sig trygga men saker som återkom som skapar otrygghet var ungdomsgäng, högljutt festande, fort- och felkörningar samt mörka platser. Bland det som efterlystes av solnaborna i dialogerna var ökad polisnärvaro, fler hastighetskontroller och bättre belysning.

Enkät med 2500 solnabor

Under maj och juni genomför Solna stad en omfattande trygghetsinventering i form av en enkät. I inventeringen kommer 2500 slumpmässigt utvalda respondenter fördelade över hela Solna att tillfrågas. Svaren kommer att bidra till Solnas fortsatta satsning på trygghet och för att prioritera rätt insatser. 

Stiftelsen Tryggare Sverige har valts som leverantör, bortåt 230 kommuner har åtminstone en gång deltagit i deras undersökning under åren och många över ett stort antal år. Undersökningen som Stiftelsen Tryggare Sverige genomför är Sveriges största trygghetsundersökning med en total omfattning idag på över 1 miljon respondenter i hela landet.

- Frågorna som ställs handlar om utsatthet för brott, oro för brott, problem med ordningsstörningar i ditt bostadsområde och syftar till att lägga grunden för kommunens trygghetsarbete. Stiftelsen Tryggare Sverige har lång erfarenhet av att genomföra trygghetsundersökningar och stötta kommuner i att utveckla sitt trygghetsarbete, säger Thomas Ahlskog, projektledare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Resultaten av trygghetsmätningarna har i flera fall använts operativt genom att vara vägledande i prioriteringen av trygghetsarbetet i flera kommuner samt lett till många framgångsrika insatser av kommuner och polisen. Bland annat har resultaten använts framgångsrikt i Karlskrona, Landskrona, Lund, Växjö, Södra innerstaden i Malmö och övriga delar av Malmö stad.