Skip to main content

”En stor dag för Solna”

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2008 16:41 CEST

Landstingsfullmäktige har beslutat bygga Nya Karolinska Solna

Landstingsfullmäktige beslutade på tisdagen (8 april) att bygga ett nytt universitetssjukhus i Solna - Nya Karolinska Solna (NKS). Det cirka 335 000 kvadratmeter stora sjukhuset är kostnadsberäknat till drygt 14 miljarder kronor. Nya Karolinska Solna blir ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt någonsin.

Nya Karolinska ska vara ett specialsjukhus med inriktning på högspecialiserad vård och ska inta en central roll vid utvecklingen av stockholmsregionen till ett biomedicinskt kraftcentrum. Nya Karolinska Solna är en avgörande satsning i förverkligandet av visionen att göra Karolinska till hjärtat i världens främsta region inom life science.

I det nya universitetssjukhuset är en av huvudidéerna en stark integration och samverkan mellan sjukvård, klinisk forskning, grundforskning och utbildning. Här ska ges exceptionellt goda förutsättningar för att producera ny kunskap. Nya Karolinska Solna ska utformas med attraktiva och mänskliga miljöer med höga arkitektoniska värden.

Nya Karolinska Solna byggs med utgångspunkt från hållbarhetsperspektivet och utformas på alla nivåer så att den negativa miljöpåverkan minimeras. Minst 75 procent av värmen ska komma från förnybara energikällor och all el ska komma från miljöanpassade källor. Även kommunikationerna till och från sjukhuset är en viktig fråga, och ett framdragande av tunnelbanan till NKS är av största vikt.

Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande:

- Jag är enormt stolt och glad att det här beslutet nu är taget. För Solna är det här en stor dag. Detta blir ett sjukhus av oerhört hög klass. I Karolinska-området kommer det att levereras vård, forskning och utbildning i absolut världsklass.

- Hela området kommer att utvecklas till en levande vetenskapsstad som drar till sig de mest kompetenta och de mest framgångsrika läkarna och forskarna. Nya Karolinska Solna kommer ytterligare att stärka stadens varumärke.

För ytterligare information
Lars-Erik Salminen (m), kommunstyrelsens ordförande Tfn: 08-734 24 20, 073-660 94 70 www.solna.se