Skip to main content

Klartecken till Huvudstaled i tunnel

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 06:17 CET

På måndagen godkände kommunfullmäktige i Solna stad principöverenskommelsen med Trafikverket om att bygga ut Mälarbanan genom Solna, och vidare genom Sundbyberg. Överenskommelsen innebär samtidigt att Trafikverket och Solna stad tillsammans ska utreda en Huvudstaled i tunnel. Därmed gick startskottet för ett omfattande utrednings- och planeringsarbete.

En Huvudstaled i tunnel ska väsentligt minska den idag omfattande genomfartstrafiken genom Huvudsta.

– Beslutet är ett genombrott efter decenniers prat om Huvudstaled i tunnel, som nu kopplas ihop med arbetet med att bredda Mälarbanan. Jag ser samtidigt gärna att så mycket som möjligt av järnvägen grävs ner, och att det också kan bli en ny pendeltågstation i Huvudsta, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Det fortsatta arbetet innebär att:

  • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda Huvudstaled i tunnel.
  • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en övergripande planering av utbyggnaden av Mälarbanan från två spår till fyra, tillsammans med Sundbyberg.
  • Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för utbyggnaden av Mälarbanan.

Regeringsuppdrag att utreda Huvudstaleden i tunnel

Huvudstaleden har varit aktuell i planeringen av infrastruktur sedan decennier tillbaka. I april 2014 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda en Huvudstaled i tunnel, som en del till en nationell plan för infrastruktursatsningar 2014-2025.