Skip to main content

Norra entrén till Solna har öppnat

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 15:30 CEST

Idag invigdes nya E18, från Hjulsta i väster till Kista i öster, med den nya påfarten till E4, in till Solna. Nya tunnlar, broar och cykelvägar ersätter de tidigare rödljusen. Samtidigt avlastas Enköpingsvägen genom Sundbyberg och Solna.

- Nya E18 är ett rejält lyft för Solna och hela regionen. För jobbpendlare blir det smidigare, för solnabor längs Enköpingsvägen blir det lugnare. Nya E18 underlättar i vardagen och stärker hela regionens attraktionskraft ytterligare, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Nybyggda vägsträckor, broar, tunnlar och trafikplatser ersätter alla de trafikljus som tidigare reglerade trafiken. Gång och cykelvägar längs sträckan och runt trafikplatserna har anlagts. Enköpingsvägen rakt genom Sundbyberg och Solna som har haft status som Europaväg blir lokalgata.

Sammantaget leds mycket av den trafik som tidigare gick genom Bagartorp och Ritorp i norra Solna nu runt, och ansluter till E4 och in i Solna i norr. Samtidigt ska trafiken löpa smidigare både norr- och västerut.

Vid invigningen tisdagen den 20 maj medverkade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och politiska företrädare för samtliga engagerade kommuner.

Fakta om nya E18

  • Ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista är en del i Trafikverkets Trafiksatsning Stockholm. Ett sjuttiotal satsningar ska öka framkomligheten i hela regionen, för att Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv, hållbar och växande region – och fungera som tillväxtmotor för Sverige.
  • E18 Hjulsta-Kista är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholm, Sundbyberg, Solna, Sollentuna och Järfälla.
  • Byggtiden har varit 5 år med successiv trafikstart under flera år.
Kontakt:
Teo Zetterman
Pressansvarig
Solna stad
mobil 072-2023356

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna har någonting att erbjuda alla, såväl boende som besökare och företagare.