Skip to main content

Solnas preliminära bokslutsresultat 132 mkr

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:47 CET

2010 års preliminära resultat för Solna är 132,2 mkr och 127,2 enligt balanskravet. Nämnderna gör ett överskott på cirka 30 mkr vilket är positivt med tanke på att föregående års finansoro delvis präglat 2010.

Solna stad har under 2010 arbetat efter fyra övergripande målområden; ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och livslångt lärande. Samtliga är uppfyllda eller delvis uppfyllda vilket ska ses mot bakgrund av att stadens organisation för första gången arbetar efter dem med tillhörande inriktningsmål.

– God styrning och väl avvägda prioritering har legat till grund när Solna lotsat sig igenom tider av finansiell oro. Särskilt glad är jag över nämndernas överskott. Vi har många duktiga tjänstemän att tacka för ett väl utfört arbete, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande.

– En fungerande och stabil ekonomi krävs för att kunna utveckla välfärden. Med en god ekonomi som grund kommer vi fortsätta satsa på kärnverksamheten inom skola, äldreomsorg med mera, samtidigt som vi har beredskap och verktyg för att trycka tillbaks arbetslöshet och säkerställa människors möjligheter till egen försörjning, avslutar Lars-Erik Salminen.

Slutgiltigt resultat presenteras i årsredovisningen som kommer under våren.

För mer information, kontakta:
Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande, 08-734 24 20
Christer Lindberg, ekonomichef Solna stad, 070-350 75 59

Bifogade filer

PDF-dokument