Skip to main content

​Ta med utbyggnaden av Hagalundsstationen i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2016 07:33 CETIdag skriver gruppledarna för de politiska partierna i Solna till regeringens förhandlingspersoner - HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman - med krav på att ta med utbyggnaden av en tunnelbanestation vid Hagalunds arbetsplatsområde i Sverigeförhandlingen. Stationen har hittills inte kommit med på grund av en hög investeringskostnad, men med en samordning med utbyggnaden av den gula linjen finns möjlighet att minska kostnaden rejält. 


- Den gula tunnelbanelinjen befinner sig hittills endast i planeringsskedet. Det är därmed fullt möjligt att, om regeringen vill, samordna utbyggnaden av stationen med den gula linjen för att få ner investeringskostnaden. I denna diskussion är jag också beredd att se över möjligheterna att öka stadens åtagande om att bygga bostäder, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna. 


Sverigeförhandlingen visade länge ett intresse för en tunnelbanestation vid Hagalunds arbetsplatsområde på den gula linjen och begärde fördjupade beslutsunderlag av staden och landstinget. Underlagen visar att stationen skulle medföra en hög restidsnytta, men också en hög investeringskostnad. Med en samordning med den pågående utbyggnaden av den gula tunnelbanelinjen finns dock möjlighet att få ner kostnaden med 0,6 miljarder kronor till 1,3 miljarder kronor. 

- En utbyggnad av en ny station vid Hagalunds arbetsplatsområde är ett givet sätt för staten, landstinget och staden att dra största möjliga nytta av de investeringar i utbyggnaden av tunnelbanan, som har gjorts i Stockholmsöverenskommelsen. Jag hoppas att regeringen inser det och är beredd att inkludera stationen i förhandlingen om statlig medfinanisering, avslutar Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna. 

Beslutet om att skriva till Sverigeförhandlingen fattades på måndagens sammanträde med kommunstyrelsen i Solna

Kopia på brevet från gruppledarna till Sverigeförhandlingen bifogas här som relaterat material.