This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Uppsala universitet har arbetat med att öka tillgängligheten generellt i alla sina lokaler.

Nyhet -

Uppsala universitet satsar på tillgänglighet för alla

Under tre år har Uppsala universitet satsat 50 miljoner kronor för att öka tillgängligheten i sina lokaler för personal och studenter med olika typer funktionsnedsättning.
– Universitetet är ett av världens hundra främsta men ur tillgänglighetsperspektiv är vi numera topp tio, säger Fredrik Lindgren som är projektledare.

Tillgänglighetsglasögon på

Idag finns 40 000 studenter och 7 500 medarbetare på universitetet.
– Det är en stor och komplex verksamhet, men det har ändå känts enkelt att förankra investeringen och genomföra den. Många har fått på sig tillgänglighetsglasögonen och arbetet har gått från att det är något som vi måste göra till att det är något vi vill göra.

Ett universitet för alla

Hundra tusen förbättringsmöjligheter identifierades när projektet påbörjades 2015.
– Åtgärderna prioriterades sedan enligt strategin ”Tillgänglighet, Användbarhet, Säkerhet”. Trappor och pelare kontrastmarkerades, 300 automatiska dörröppnare installerades, hörslingor finns nu i alla salar med fler än 50 platser och portabla hörslingor för utlåning finns tillgängliga när projektet nu närmar sig sitt slut. Vi har arbetat med att öka tillgängligheten generellt i alla våra lokaler, men syftet var också att se till att vi gör rätt när vi bygger nytt via fastställda byggnadsanvisningar för tillgänglighet.

Stärker varumärket

Utgångspunkten var att uppfylla svensk lagstiftning och de riktlinjer som finns.
– Satsningen på tillgänglighet stärker dessutom vårt varumärke. Uppsala universitet är öppet för alla, håller högsta nationella och internationella klass och vill rekrytera fler forskare och studenter. Vem vet, kanske gör just den här satsningen att vi en dag ser en Nobelpristagare och känner igen personen från korridorerna i Uppsala universitet?

Fler än tusen studenter vid Uppsala universitet har uppgett att de har en varaktig funktionsnedsättning och behov av olika typer av pedagogiskt stöd. Annica Thorszelius är en av fyra samordnare, som arbetar centralt med stöd som exempelvis hörseltekniska hjälpmedel, för dessa studenter.


– Uppsala universitet har en utpräglad vision med avseende på tillgänglighet. Universitetet ska vara tillgängligt för studenter med olika behov på samma villkor som alla andra studenter. Det är en fråga om rättvisa.

Perfekt ljudmiljö

Uppsala universitet har bland annat byggt en ny och helt unik tentamenslokal, där ljudet har stått i fokus. Utvändiga glasytor har byggts på med ett extra lager för att stänga ute ljud från utsidan. Med akustikplattor på väggar och takpartier, akustikgardiner och utvalda bordsytor har man skapat en extra lugn och tyst tentamensmiljö, fri från störande ljud från exempelvis stolar och datorer.
– Akustiken och ljudmiljön i vår nya tentamenslokal är utformad för olika typer av särskilda behov, men är perfekt för personer med hörselnedsättningar.

Phonaks hörhjälpmedel

Många av universitetets större salar är utrustade med hörslingor, men inte alla.

– Studiemiljön ska inte vara ett hinder för personer med hörselnedsättning, anser jag. I den bästa av världar skulle alla salar vara utrustade med mikrofoner och fasta slingor, även lektionssalar, seminarie- och laborationssalar, men där är vi inte ännu. Därför har vi satsat på mobila hörhjälpmedel för utlåning.

På varje campus vid Uppsala universitet finns Phonaks paket med konferensmikrofon och elevmottagare för bokning och utlåning i respektive reception.
– Vi har dessutom ett antal väskor, med fem mikrofoner, en mottagare och en sändare, som studenter med hörselnedsättningar kan ansöka om att få tillgång till under hela sin studietid. Detta för att kunna följa med i undervisningen, grupparbeten och liknande på samma villkor som alla andra.

Teknik för bättre studier

Utrustningen fungerar mycket bra för såväl studenter som lärare och handledare, enligt Thorszelius.
– Det finns ingen statistik över hur tekniken påverkar studieresultatet, men det säger sig självt att om du har en hörselnedsättning och får tillgång till hjälpmedel så fungerar det bättre. Produkterna från Phonak fungerar mycket bra. Det är ett pålitligt system som är väldigt enkelt att använda.


Text: Helene Falk   Foto: Tommy Jansson

Related links

Ämnen

Taggar


Phonak är en global leverantör av hörsellösningar och ingår i Sonova-koncernen tillsammans med Unitron, Hansaton, Advanced Bionics och AudioNova. Sonova erbjuder en av branschens mest omfattande produktportföljer — från hörapparater och cochleaimplantat till trådlösa kommunikationslösningar. Sonova är representerat i mer än 90 länder med mer än 14 000 medarbetare.I Sverige finns Phonak representerat med ett kontor i Solna och ett i Halmstad. Bolaget Sonova Nordic AB marknadsför och säljer Phonaks hörapparater och trådlösa hörselprodukter, Roger, i Sverige.Produkterna erbjuder stor flexibilitet och är utvecklade för både barn och vuxna för användning i hem och fritid, i skolan och på arbetet.Oavsett grad av hörselnedsättning — från lätt till mycket grav — det finns en Phonak hörapparat som passar för varje behov. I vissa situationer kan det vara svårt att höra trots hörapparater. T ex när den som talar är på lite avstånd, i möten, i telefon eller i miljöer med störande bakgrundsljud. Då gör våra Roger hörselprodukter stor skillnad!

Presskontakt