Skip to main content

Taggar

 • Presskontakt
 • PR Manager
 • wfchanrijustojfnina.bredvgbergog@slhonymchusicgfwmen.com
 • 0707388729

 • hanna@budfox.se

 • Creative Manager
 • kynoswaheqod.srwebbscrnat@sonymufnuykssirec.com
 • 0762646193

 • Presskontakt
 • Promotions Manager
 • liqfsa.grahnyv@sepeajeonymvqusbeicyt.com
 • 0721570855

 • Presskontakt
 • PR Manager
 • tove.blum@sonymusic.com
 • +46733200355

 • Presskontakt
 • PR Manager
 • qjann.lcpevlrsqasoewaan@snsonyyemuvuessic.coylwizlm
 • 070-5604035

 • huluEllezhn.Kvarxeffbyey@swthqonoyqjymuanfkahnfqtkusic.cibdhviom

 • Mona.Sedghi@sonymusic.com
 • 070-464 03 46

 • Presskontakt
 • PR Manager
 • johanna.hoffman@sonymusic.com
 • 08-4121700

amir.sela@sonymusic.com

 • Presskontakt
 • PR Manager - utländska artister
 • janina.sibbel-becker@sonymusic.com
 • 073-643 45 55
 • 08-412 17 00

 • Presskontakt
 • PR Manager kent
 • Presskontakt
 • sandranordinpr@gmail.com
 • +46706973959

 • Presskontakt
 • Senior PR Manager - utländska artister
 • nina.thorsell@sonymusic.com
 • 0736-827180
 • 08-412 1700

 • Presskontakt
 • Senior PR Manager - svenska artister
 • PR
 • petra.hsakesson@tmsogsadnymujpdksic.coarm
 • 070-7520588
 • 08-4121700

 • Presskontakt
 • Senior PR manager
 • hhkatizlnknnpla.hoqzrullicwienbedaiwrg@smiyxonymusicqxjt.com
 • 08-412 17 00

 • rnclqjbbevagasjlse.bgjrewiyrtzncba@sonycymccvgszusicav.clcomtt
 • 08 412 17 00

 • indcfo@sxoonymuspwicwb.com

 • Presskontakt
 • Senior PR Manager
 • jael.steinberg@sonymusic.com
 • 0736-827102
 • 08-4121700