Skip to main content

​Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av länets matavfall

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 10:00 CEST

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. En miljon ton som istället kan användas som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar.

- Endast en fjärdedel av allt matavfall i Stockholmsregionen sorteras rätt, så här finns det en stor förbättringspotential, säger Teresa Frykman, planerings- och kommunikationschef på SÖRAB. Alla hushåll, företag och kommuner behöver hjälpas åt så att vi använder matavfallet på ett mer hållbart sätt och når en högre miljönytta.

Därför görs nu en gemensam satsning av länets kommuner för att uppmärksamma och informera invånarna i regionen om vikten av att sortera ut matavfallet och hur man enkelt kommer igång.

Det finns ett nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått ungefär halvvägs.

- Med väldigt enkla medel kan alla i Stockholmsregionen bidra till att nå det här målet genom att sortera ut sitt matavfall och därmed förbättra miljön när fler bussar och bilar kan drivas med biogas istället för fossila bränslen, säger Teresa Frykman.

FAKTA

  • Biogas har en lägre miljöpåverkan än bensin och diesel, det är därför det är viktigt att vi kan behandla matavfallet separat så att mer biogas kan tillverkas. I den processen bildas även biogödsel som kan användas i jordbruken, i stället för konstgödsel, vid odling av ny mat.
  • Då biogas förbränns är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare samt vibrerar mindre än en dieselmotor. Kör du på biogas jämfört med bensin så minskar utsläppen av fossil koldioxid med ca 90%, kväveoxider med ca 80% och kolväten med ca 50%. När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Källa: Biogasportalen.se, BiogasMitt
  • Av 10 kg matavfall får man ut biogas som räcker till att köra en personbil 18 km och fosfor i biogödseln som räcker till att odla havre för 55 portioner havregrynsgröt.
  • 25 Stockholmskommuner och de kommunala avfallsbolagen i länet kommer gemensamt under oktober att genomföra informationskampanjen ”Sortera matresten”. Den kommer att synas runtom i Stockholms län under vecka 41 och 42. Kampanjen består av tre reklamfilmer, skyltar för kollektivtrafiken och kampanjsajten sorteramatresten.se. Kampanjen kommer även att synas lokalt i de olika kommunerna via t ex sociala medier, sopbilsskyltar, annonser med mera.

För mer information:

Teresa Frykman, Planerings- och Kommunikationschef SÖRAB, 08-505 804 04, teresa.frykman@sorab.se

Frida Palander, Avfallsingenjör Ekerö kommun, 08-124 577 87, frida.palander@ekero.se

SÖRAB ägs av 10 kommuner i Stockholms län och behandlar avfallet från nio av dessa kommuner. I SÖRAB-regionen bor nästan en halv miljon människor - tillsammans kan vi göra skillnad. SÖRAB erbjuder också industrier och andra verksamheter sortering, återvinning och behandling av avfall.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy