Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Barnen förlorar sin livlina under Coronatider

Under kriser är ofta det samhällets mest utsatta individer som drabbas hårdast. Även om barn och unga generellt tycks löpa mindre risk att smittas av covid-19, är konsekvenserna av pandemin för barn och unga, många och allvarliga. När samhällen stänger ner, när social distansering och karantän krävs för att hindra smittspridning bland framförallt äldre och vuxna, drabbas även barnen.

Barn som av olika anledningar redan lever i olika former av social utsatthet, riskerar att drabbas än mer och inte minst i samhällen med svaga eller inga sociala skyddsnät. Vi ser oroande tecken på att barnadödligheten ökar liksom att fattigdomen ökar globalt. Över 86 miljoner fler barn riskerar att leva i fattigdom vid årets slut om vi inte agerar nu.

Ämnen


I mer än 70 år har vi gjort allt vi kan för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Men vi vill också ge barn mer än ett sammanhang och trygghet. Vi vill ge barn mod och egenmakt. Vi vill ge barn möjligheten att få vara barn.

Därför finns vi alltid där när barn behöver oss – både i världen och i livet. Vi ger oss inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. www.sos-barnbyar.se

Presskontakt

Cecilia Bergling Nauclér

Cecilia Bergling Nauclér

Presskontakt Chef Programutvecklingsenheten +46 701 40 68 46