Gå direkt till innehåll
Branden i Moria gjorde att tusentals barn blev av med mat, mediciner och tak över huvudet. Foto: Giorgios Moutafis
Branden i Moria gjorde att tusentals barn blev av med mat, mediciner och tak över huvudet. Foto: Giorgios Moutafis

Pressmeddelande -

Svenskarna visar en stark vilja att hjälpa barnen efter katastrofen i nedbrända Moria – SOS Barnbyar är på plats

SOS Barnbyar är en världsorganisation som redan före branden i Moria hade verksamhet på Lesbos, Grekland, och kunde därför snabbt bistå med mat och förnödenheter i den akuta situationen. Svenska folket agerade också direkt och hittills har SOS Barnbyar Sverige fått in nära 700 000 kronor som går till insatserna för flyktingarna på Lesbos.

Sedan branden natten till onsdag den 9 september har tusentals barn sovit på vägarna utanför flyktinglägret. SOS Barnbyar har delat ut madrasser, täcken och blöjor. Just nu försöker vi ordna så att ensamma barn kan bo i någon av våra barnbyar på fastlandet. Vi vill ge så många barn och familjer som möjligt den trygghet de behöver i kaoset.

– Varför behövs det en brand som den här för att vi ska få upp ögonen för situationen på flyktingläger som Moria? Tusentals barn riskerar nu sina liv. Vi måste skydda dem. Just nu för vi en dialog med lokala myndigheter och organisationer för att effektivt kunna stötta de familjer som drabbats av katastrofen, säger Anna Ernestam, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Redan innan den fruktansvärda branden i det överfulla flyktinglägret Moria på Lesbos var situationen ansträngd med vattenbrist, täta folksamlingar under coronapandemin och barn som lider av näringsbrist.

Nu står tusentals barn helt utan mat, vatten, mediciner och tak över huvudet.

– I Sverige gick vi direkt ut med nödlarm och bad svenska folket att hjälpa oss hjälpa barnen på Lesbos. Responsen är fantastisk och på sju dagar har vi fått in nära 700 000 kronor som vi nu riktar direkt till akutinsatserna vi gör på plats, säger Anna Ernestam.

– Styrkan med SOS Barnbyar är att vi finns i 136 länder. Genom vår lokala närvaro, dagliga kontakter med barnen, familjerna och aktörer på Lesbos har vi insyn i vad som krävs och kan stötta direkt på plats. Det gör att vi kan agera på akuta behov.
Fakta SOS Barnbyar på Lesbos

SOS Barnbyar arbetar långsiktigt och har haft verksamhet i Grekland i 45 år. Sedan 2015 har SOS Barnbyar stöttat barn och familjer på flykt i landet och våra barnbyar är säkra platser där barn får skydd, omsorg och psykosocialt stöd. En viktig del i verksamheten är skolutbildning och det långsiktiga målet är att skapa trygga och självförsörjande individer och att återförena barnen med sina ursprungsfamiljer.

Fakta SOS Barnbyar Sverige:

Den svenska verksamheten är framförallt inriktad på insamling, kommunikation och påverkansarbete – för att driva utvecklingen av internationella riktlinjer och policys inom federationen. SOS Barnbyar Sverige stödjer ett antal partnerländer inom federationen genom att driva, utveckla och följa upp program och projekt. I Sverige bedrivs också ett ungdomsprogram för unga som lämnar samhällsvård för att underlätta övergången från ungdom till självständig och självförsörjande vuxen.
SOS Barnbyar har ett 90-konto vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer.

SOS Barnbyar följer också branscorganisationen Giva Sveriges kvalitetskoder.

SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med drygt 50 anställda. Verksamheten leds av en generalsekreterare som utses av styrelsen. Styrelsen arbetar ideellt och utses av årsmötet, efter förslag från valberedningen.

Kontaktuppgifter

Anna Ernestam

anna.ernestam@sos-barnbyar.se

Mattias Barsk, pressansvarig

0790 69 52 55

mattias.barsk@sos-barnbyar.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I mer än 70 år har vi gjort allt vi kan för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Men vi vill också ge barn mer än ett sammanhang och trygghet. Vi vill ge barn mod och egenmakt. Vi vill ge barn möjligheten att få vara barn.

Därför finns vi alltid där när barn behöver oss – både i världen och i livet. Vi ger oss inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. www.sos-barnbyar.se

Kontakter

Ann-Sofie Olsson

Presskontakt 0763164094

Relaterat innehåll

Inget barn ska växa upp ensamt.

SOS Barnbyar, som grundades 1949 av Hermann Gmeiner, är världens största barnrättsorganisation som stöttar barn och ungdomar som växer upp utan, eller riskerar att förlora, föräldrars omsorg.

Barn som blir försummade, misshandlade och övergivna finns överallt. Familjer riskerar att splittras. SOS Barnbyar arbetar lokalt i närmare 140 länder för att stötta familjer som lever i utsatthet, så att familjemedlemmarna ska kunna hålla ihop. När detta inte är möjligt eller för barnets bästa, erbjuder vi den omvårdnad de behöver utifrån deras individuella behov.

Tillsammans med partners, givare, lokalsamhället, barn, ungdomar och familjer, ger SOS Barnbyar barn möjligheten att växa upp med den omsorg de behöver för att utvecklas och bli sitt starkaste jag. Vi står upp för alla barns rättigheter, så att de ska kunna växa upp i trygghet.

Vårt arbete följer FN:s barnkonvention och FN:s riktlinjer för barns alternativa omvårdnad.