Gå direkt till innehåll
Ett av tio barn kan inte svara på frågan hur de vet att deras föräldrar älskar dem
Ett av tio barn kan inte svara på frågan hur de vet att deras föräldrar älskar dem

Nyhet -

Ett av tio barn lever i extrem utsatthet

En ny rapport från SOS Barnbyar, ”In the blindspot” visar att 220 miljoner barn saknar eller är i riskzonen att förlora förälders omvårdnad. Det är ett av tio barn. Utsattheten medför extrema risker för barnens utveckling. Trots detta är dessa barn många gånger osynliga. Kartläggning saknas och mörkertalet befaras vara stort. SOS Barnbyar uppmanar politiker att lyfta upp de här barnens behov på den politiska agendan och att de får den vård och omsorg de har rätt till.

SOS Barnbyars rapport ”In the blindspot” visar att ett av tio barn lever i extrem utsatthet på grund av att de helt saknar, eller riskerar att förlora, förälders omvårdnad. De här barnen finns över hela världen, även i Sverige. Det är barn som är föräldralösa, barn i familjer som präglas av missbruk eller psykisk ohälsa, barn som lever i extrem fattigdom, barn som växer upp på institutioner, ensamkommande barn eller barn på flykt som förlorat sina föräldrar under flykten.

Att växa upp utan förälders omvårdnad medför att barnet saknar en vuxen som tar ansvar för att de mest basala behoven tillgodoses, som omsorg, vård och utbildning. Den extrema utsattheten medför ofta fattigdom och ett livslångt utanförskap, som går i arv. Dessa barn riskerar att utsättas för sexuella övergrepp och att utnyttjas för prostitution och trafficking eller utnyttjas som barnsoldater och av organiserade kriminella nätverk.

Utanförskapet och utsattheten medför ofta att barnen är osynliga för berörda myndigheter och instanser, vilket också innebär att många stater saknar kunskap och information om de här barnens situation och behov.

- Vi tror tyvärr att 220 miljoner barn är i underkant. Mörkertalet befaras vara stort, vilket självklart är oacceptabelt. Det är nödvändigt att skaffa mer kunskap om de här barnens situation och där måste regeringar världen över nu ta sitt ansvar och rikta blicken mot dessa osynliga barn. För att bryta deras utsatthet behövs mer resurser och framförallt preventivt arbete, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar. Hon fortsätter:

- SOS Barnbyar arbetar för att inget barn ska vara ensamt, och vi ger just nu mer än 65 000 barn omsorg i våra barnbyar. Vi arbetar också preventivt med att stärka familjer så att de ska få verktyg att själva ta hand om sina barn.

70 av SOS Barnbyars lokala organisationer runtom i världen gör nu ett upprop för att dessa barn ska synliggöras. Bland annat kommer en ministrar i ett flertal olika länder idag få ett brev från SOS Barnbyar-ambassadören och fotbollsspelaren Vincent Kompany där han uppmanar till ökad medvetenhet om de här barnen, samt till samtal mellan regeringar och SOS Barnbyar för att hitta lösningar för en positiv, hållbar framtid. I Sverige är det barnminister Åsa Regnér som blir mottagare. Vincent Kompany har själv växt upp under mycket svåra ekonomiska förhållanden, men med föräldrar som gjorde allt för att barnen skulle få möjlighet till en bra framtid. Vincent Kompany har därför engagerat sig i SOS Barnbyars arbete för de mest utsatta barnen.

”Every child and young person should live in a supportive, protective and caring environment that promotes his/hers full potential.”
UN General Assembly Guidelines

Ämnen

Taggar


I mer än 70 år har vi gjort allt vi kan för att inte ett enda barn ska växa upp ensamt. Men vi vill också ge barn mer än ett sammanhang och trygghet. Vi vill ge barn mod och egenmakt. Vi vill ge barn möjligheten att få vara barn.

Därför finns vi alltid där när barn behöver oss – både i världen och i livet. Vi ger oss inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. www.sos-barnbyar.se

Presskontakt

Cecilia Bergling Nauclér

Cecilia Bergling Nauclér

Presskontakt Chef Programutvecklingsenheten +46 701 40 68 46

Relaterat material