Skip to main content

​Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2017 07:30 CET

Filip Berg i barnbyn i Kavre, Nepal

85 procent av alla gatubarn i Nepal har blivit utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp. Många av dem, även de små barnen, dövar utsattheten med att sniffa lim eller att missbruka annan form av narkotika. – Inget barn ska behöva döva hunger eller smärta med alkohol eller narkotika. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

I Nepal är det inte ovanligt att barn överges av sina föräldrar. Många gånger är skälet fattigdom, föräldrarna har inte råd att ge barnen vare sig mat eller kläder. Andra barn blir övergivna på grund av att föräldrar dör och anhöriga har inte råd att ta över omsorgen om barnet. Andra barn blir övergivna när föräldrar gifter om sig och inte kan, eller vill ta med sig barnet in i den nya familjen.

I Katmandu lever hundratals barn på gatan, vissa av dem är mycket små, bara 5-6 år gamla. Utsattheten är mycket stor och så många som 85 procent av barnen beräknas ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och våld.

- Nepal är ett av världens fattigaste länder. Fattigdomen bidrar till att barns utsatthet ökar, som att barn överges för att föräldrar inte kan försörja dem. Finns det inga anhöriga som har möjlighet att ta hand om barnet, finns inga andra alternativ än att försöka överleva på gatan, berättar Catharina Gehrke.

För att döva hunger och smärta använder många av barnen olika former av narkotika, som att sniffa lim

- Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, med omsorg, vård och utbildning. För att barn inte ska växa upp på gatan krävs att föräldrarna, eller anhöriga, får stöd så att de kan försörja familjen. SOS Barnbyars familjestärkande program arbetar preventivt med att stötta familjer så att barnen kan bo kvar. Bland annat stöttar vi med yrkesutbildningar och mikrolån så att familjen kan bli självförsörjande, fortsätter Catharina Gehrke.

I kvällens avsnitt får skådespelaren Filip Berg bland annat besöka SOS Barnbyars barnby i Jorpati, där enbart funktionsnedsatta barn bor. Många av barnen har blivit övergivna av sina föräldrar då funktionsnedsatthet av tradition ses som en förbannelse och en börda för familjen.

- Inget barn vill må dåligt. Och för att barn ska kunna må bra krävs inga konstigheter, deras behov är ganska enkla: utbildning, sjukvård och någon form av trygg punkt, konstaterar Filip Berg.

”En resa för livet” är en dokumentärserie i fyra avsnitt. Det tredje avsnittet sänds den 5 december klockan 21.00 på TV3. Deltagare är: Mia och Penny Parnevik, Renata Chlumska, Robert Aschberg, Sanna Lundell och Filip Berg. Mer information om ”En resa för livet” finns på 

https://sos-barnbyar.se/enresaforlivet/

Kontakt TV3: Wayne Seretis, press MTG, 073-699 23 44

Inte ett enda barn ska växa upp ensamt
SOS Barnbyar är en av världens största aktörer för barn i samhällsvård. Vi arbetar för att barn som är, eller riskerar att bli, ensamma och växa upp utan förälders omsorg ska få en trygg uppväxt. Genom långsiktiga och individanpassade insatser ger vi barnen förutsättningar att växa upp till självständiga, självförsörjande vuxna. Vi arbetar med familjestärkande insatser för att barn ska kunna växa upp med sin familj och vi driver över 500 barnbyar för de som förlorat föräldrarnas omsorg. Vi arbetar också med utbildning och driver ett stort antal skolor. Vi startades 1949 och finns idag i 135 länder. Ett bra sätt att stödja är att bli fadder eller att skänka pengar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.