Skip to main content

Delårsrapport Sparbanken Syd

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 16:02 CEST

Fortsatt stark finansiell stabilitet.
Sparbanken Syd uppvisar efter första halvåret en fortsatt stark finansiell stabilitet med en
kapitalposition som med god marginal uppfyller de nya kapitalkraven.

Bankens affärsvolym har ökat med 1,6 Mdr och uppgår till 26,9 Mdr och periodens resultat efter skatt uppgår till 17 Mkr efter första halvåret 2015. Räntenettot har påverkats av marknadsläget med negativa räntor och minskade med 10 % samtidigt som provisionsnettot ökade med 14 % till följd av en stark börsutveckling och tillväxt inom förmedlade bolån.

En långsiktig bank.
- Med grund i vår starka finansiella ställning ska vi förvalta vår historia sedan 1827, ge kunderna en enkel och tillgänglig sparbank och därigenom fortsätta att främja sparande och hållbar tillväxt i många år framöver, säger Sparbanken Syds VD Susanne Kallur.
Om Sparbanken Syd

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:
Susanne Kallur, VD

Tel: 0411-82 21 60, susanne.kallur@sparbankensyd.se
Andreas Narsell, marknadschef
Tel: 0411-82 21 57, andreas.narsell@sparbankensyd.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy