Skip to main content

Sparbanken Syds resultat förbättras!

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 14:01 CEST

Sparbanken Syds huvudkontor i Ystad

Delårsbokslutet för första halvåret 2017 visar på en resultatförbättring genom sänkta kostnader och ett förbättrat ränte- och provisionsnetto.

- Arbetet med att förbättra och effektivisera bankens verksamhet börjar nu visa sig i resultatet. Vår utveckling av kontorsnätet fortsätter samtidigt som vi bygger ut det digitala erbjudandet för att öka vår räckvidd och tillgänglighet. Vi vill vara en bank som står för att förverkliga goda idéer och som engagerar och inspirerar till en sund ekonomisk livsstil, säger Sparbanken Syds VD Susanne Kallur.

Sparbanken Syd uppvisar ett rörelseresultat för första halvåret på 24 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 12% och affärsvolymen med 6 % som är ett resultat av att tillväxten i antalet nya kunder är fortsatt god.

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:
Susanne Kallur, VD Tel: 0411-82 21 81, susanne.kallur@sparbankensyd.se
Andreas Narsell, marknadschef Tel: 0411-82 21 57, andreas.narsell@sparbankensyd.se

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017, klockan 14.00. Rapporten finns i sin helhet på www.sparbankensyd.se.

Sparbanken Syd är den enda helt självständiga sparbanken i Sverige vilket innebär att vi är fria att själva sätta samman vårt produkt- och tjänsteutbud till skillnad från storbankerna som helst säljer sina egna produkter.

Istället har vi fokus helt på våra kunders bästa och kan därför välja produkter och tjänster från en rad olika samarbetspartners för att hitta den lösning som är bäst för dem.

Som äkta sparbank har vi inga aktieägare som kräver vinstmaximeringar och utdelningar. Istället drivs vi sedan snart 200 år tillbaka av tanken att vår vinst istället ska användas till att utveckla tjänster som skapar värde för våra kunder och att förverkliga goda idéer som bidrar till tillväxten i vårt samhälle. Banken har ca 160 anställda och en affärsvolym på drygt 30 miljarder SEK.

Läs mer på www.sparbankensyd.se

Marknadschef Andreas Narsell, telefon: 0411-82 21 57, e-post: andreas.narsell@sparbankensyd.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy