Skip to main content

Delårsrapport, januari - mars 2019

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2019 10:13 CEST

– Det går fortsatt bra för vår Sparbank. Vi följer lagd plan avseende tillväxt och lönsamhet. Noterbart är att vi har en stabil ström av nya kunder inom hela vårt verksamhetsområde vilket vi ser som ett gott betyg, säger VD Mats Bengtsson.

Tillväxtökning på utlåningen i egen portfölj plus positiva börsutveckling under kvartal 1 har bidragit till att affärsvolymen och räntenettot haft en god utveckling.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1, januari - mars 2019:

  • Bankens rörelseresultat efter kreditförluster för första kvartalet uppgick till 26,5 mkr (25,9 mkr). I jämförelse med föregående kvartal är både intäkter och kostnader lägre.
  • Räntenettot fortsätter att stärkas tack vare den goda tillväxten samt ökad räntemarginal och uppgick till 46 mkr (45 mkr).
  • Provisionsnettot minskade under första kvartalet 2019 till följd av ändrade avtal med Swedbank Hypotek och Folksam. Provisionsnettot uppgick till 32,5 mkr( 38,0 mkr) för kvartal 1.
  • Kostnaderna inklusive kreditförluster var lägre än under sista kvartalet 2018 och uppgick till -53,4 mkr (-60,2 mkr). Anledningen till de minskade kostnaderna beror på ombyggnation som genomfördes i slutet av 2018.
  • Kreditförlusterna uppgick till -1 mkr (-0.2 mkr) under kvartalet.
  • Affärsvolymen ökade med 3 % under kvartalet och uppgick till 42,8 miljarder (41,5 miljarder).
  • Total kapitalrelation minskade till 17,6 % (18,7 %) främst på grund av fortsatt tillväxt i utlåningen.
  • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 308 % (269 %) och ligger därmed på en hög och stabil nivå.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4, oktober -december 2018)

Viktiga händelser, januari - mars 2019:

  • Per den 14/1 avyttrade Sparbanken Rekarne AB 100 % av dotterbolaget Rekarne Mäklarteam AB. Reavinsten som uppstod vid försäljningen landade på 8 mkr.
  • Intjäningen i banken är fortsatt god, vilket främst beror på stabila ökningar på affärsvolymen och räntenettot samtidigt som kostnaderna är under kontroll.

För mer information:
Mats Bengtsson
VD, Sparbanken Rekarne
016-15 81 19
mats.bengtsson@sparbankenrekarne.se

Haukur Andrésson
Ekonomichef, Sparbanken Rekarne
016-15 82 64

haukur.andresson@sparbankenrekarne.se

Sparbanken Rekarne är en lokal bank, verksam i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Banken ägs till hälften av den lokala Sparbanksstiftelsen Rekarne, den andra halvan ägs av Swedbank.

Sedan 1996 har banken och stiftelsen tillsammans satsat över 250 miljoner kronor på lokal utveckling.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.