Skip to main content

Automater och serviceboxar fungerar som vanligt!

Nyhet   •   Sep 26, 2012 15:57 CEST

I samband med Panaxias konkurs agerade Sparbanken 1826 skyndsamt och vidtog, med stöd av avtalet med Panaxia, åtgärder som nu gör att bankens avtalskunder kan hållas skadeslösa. Bl a räknas nu dagskassorna upp av annan aktör och kontantflödet i våra automater och på våra kontor är säkerställt genom ett nytt avtal med Loomis. Så allt är som vanligt igen.

Som du säkert läst i media kommer banken att granskas av Finansinspektionen (FI). Det är helt naturligt och inget som kommit överraskande för banken. Under hela processen har vi haft en kontinuerlig dialog med FI och försett dem med rapporter och underlag som vi känner oss trygga med. Sparbanken 1826 får nu visa att den har och har haft en fungerande internkontroll. Vi ser positivt på de utredningar som nu pågår och vi samarbetar såväl med myndigheter som med konkursförvaltare för att bringa klarhet i alla de turer som varit i Panaxia.