Skip to main content

Det digitala Sverige

Nyhet   •   Jun 12, 2013 11:59 CEST

Tillsammans med Google har Swedbank gjort en undersökning om betydelsen av internet i den svenska ekonomin och hur det skapar möjligheter för konsumenter och företag.

Underökningen visar att företag som använder digitala verktyg kan uppnå både högre tillväxt och bättre lönsamhet. Internets betydelse bara växer, men många företag vet inte hur de ska använda verktygen. Risken är att svenska företag missar möjligheten genom att företag i andra länder snabbare möter den starka efterfrågan från svenska konsumenter.

Undersökningen i korthet

·  Den andel av Sveriges ekonomi som drivs av internet uppgår till 275 miljarder kronor... Det är en andel ungefär lika stor som bygg- och energiförsörjningsbranschen tillsammans.

·  50 % av internetekonomin drivs av konsumtion

·  72 % av svenskarna har handlat på nätet

·  20% har handlat med mobil eller surfplatta

·  Hälften av de svenska företagen ser inte behovet av att bli mer digitala och har inte tiden eller kompetensen som krävs.

·  De mest digitaliserade företagen har vuxit mer än dubbelt så snabbt som de mindre digitaliserade företagen och samtidigt uppnått en högre lönsamhet.