Skip to main content

Pension att räkna med

Nyhet   •   Sep 10, 2012 12:42 CEST

Enligt Pensionsmyndigheten kan vi räkna med en pension på 75 procent av sista lönen. Flera olika faktorer har dock betydelse för hur stor den i slutändan blir.

– Enkla tumregler stämmer inte självklart med den egna situationen, säger Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, Swedbank. Att livsinkomsten styr pensionens storlek är lätt att förstå. Hur mycket avkastningen över tid kan påverka den är inte lika påtagligt.

Pensionen blir 75 procent av sista lönen säger en tumregel från Pensionsmyndigheten. Den utgår från att man jobbar från 23 års ålder och längre än till 65. I orange kuvertet i våras framgick vilken pensionsålder som är lämplig för vars och ens årskull utifrån beräkning av den ökade livslängden. Beräkningar från Institutet för Privatekonomi visar hur både antalet arbetsår och avkastning påverkar pensionens storlek.

En 30-åring som idag har en lön på 22 600 kronor i månaden kan väntas få en samman-lagd pension på 21 000 kronor vid 65 års ålder och 30 900 kronor vid 70. Som andel av slutlön blir det 56 respektive 76 procent. Löneutvecklingen är beräknad till 1,5 procent per år och avkastningen på premiepension och tjänstepension till 2 procent. Inflation och avgifter är då borträknade. Se Tabell 1 i tabellbilagan.

Avkastningen påverkar
Hur hög avkastningen blir får stor betydelse för pensionen. Tabell 2 i tabellbilagan visar vad pensionen blir om avkastningen istället är 4 procent per år. I detta exempel blir pensionen vid 65 år 25 200 kronor i månaden. Det är 67 procent av slutlönen. Vid 70 år blir pensionen 112 procent av lönen. Avkastningens betydelse visas även i tabell 3 där tillväxten i tjänstepensionen varierar stort med avkastning och antalet sparår. Tabell 4 och 5 visar hur mycket extra ett eget sparande kan ge med olika avkastning och sparbelopp.

- Förutom att det är viktigt att överhuvudtaget ha en tjänstepension är det bra att inse att en låg avkastning kan kompenseras med fler arbetsår och att en hög avkastning kan betyda tidigare pensionering, säger Ylva Yngveson.

I dagarna lanserar Institutet för Privatekonomi årets upplaga av "Lilla pensionsboken". I den kan man läsa om samtliga pensionsdelar och vilka efterlevandeskydd som finns, jämföra sparformer för eget sparande och se avkastningens roll för pensionen.

– Med kunskap om hur de olika delarna fungerar är det lättare att själv påverka pensionsutfallet och veta vilka frågor man överhuvudtaget ska ställa, säger Ylva Yngveson.

För ytterligare information
Ylva Yngveson, telefon 08-585 90 245, 070-200 12 45 Maria Ahrengart, telefon 08-58 59 02 52, 076-790 16 15

Se även tabellbilaga med beräkningar av pensionsutfall beroende på pensionsålder och avkastning.

Bifogade filer

PDF-dokument