Skip to main content

18 sparbanksmiljoner till skånska projekt

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 12:00 CEST

Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser delar nu ut 17,9 miljoner kronor till cirka 300 projekt på olika håll i Skåne. Det sker enligt sparbanksmodellen – där vinstutdelning från banken återinvesteras i lokal samhällsutveckling.

En av föreningarna som får stöd till att förverkliga ett projekt är Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening i Höör som får 100 000 kr från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta för en satsning på handikappridning, inklusive inköp av häst.

– Detta betyder väldigt mycket för oss. Sparbanksstödet öppnar en möjlighet vi inte skulle haft annars. Nu ska vi kolla efter en lämplig häst och ordna med utrustning så att vi kan börja erbjuda handikappridning, säger Helena Mårtensson, ordförande för Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening.

Bland övriga föreningar på den digra listan som får projektbidrag märks Dösjöbro IF som får sammanlagt 200 000 kr från Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta för att bygga ett utegym i byn. Samtidigt ger Sparbanksstiftelsen 1826 ett stöd på 75 000 kr till Kristianstad Kvinnojour för att kunna förbättra miljöerna i skyddade boenden.

Alla tre stiftelserna går också in med pengar till Skånska Operan för den ambulerande sommaroperan Madame Butterfly, som kommande månader reser runt och håller föreställningar i Skåne.

– Ett av våra viktigaste uppdrag som sparbanksstiftelse och ägare till Sparbanken Skåne är att vara med och göra skillnad för människor i närområdet. Vi stödjer verksamheter inom allt från idrott och kultur till bred samhällsutveckling, säger Nomie Gustafsson, VD på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Två gånger om året håller stiftelserna öppet för ansökningar om projektbidrag. På sparbankenskane.se redovisas nu offentliggjorda bidrag, kommun för kommun, i vårens ansökningsomgång.

För mer information
Helena Mårtensson, ordförande Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening, 073-316 16 35
Nomie Gustafsson, VD Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 0416-261 91
Östen Gunnarsson, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen 1826, 044-13 83 40
Magnus Månsson, VD Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan stiftelsen bildades 2010 har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Bifogade filer

PDF-dokument