Skip to main content

3 200 elever i unikt skolprojekt i Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 10:00 CEST

Inte mindre än 3 200 skånska andraklassare deltar just nu i ett unikt utomhuspedagogiskt skolprojekt. ”En dag i ekens magiska värld” skapades ifjol och involverar förutom pedagoger även scenkonstnärer från Teater Sagohuset i Lund som gestaltar livet och mångfalden i naturen.

Projektet genomförs av Sparbanken Skåne, via bankens ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Öresund, och i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap. Deltagande är kostnadsfritt för skolklasserna i stiftelsernas verksamhetsområde, totalt elva kommuner.

− En dag i ekens magiska värld är nyskapande ur naturpedagogisk synvinkel. Tanken är att upplevelsen som sådan ska förstärka inlärningen hos eleverna. Återkopplingen från första omgången av projektet har varit mycket positiv, säger Nomie Gustafsson, VD på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

När barnen träder in genom den magiska portalen vaknar ekens värld till liv. Eleverna möter karaktärer som Emil Ekoxe, Elvira Ekollon och gamle Von Eek. Uppdrag och utmaningar engagerar när barnen utforskar flera hundra år gamla träd och bygger upp sin känsla för djur och natur. Lärandet är direkt kopplat till grundskolans läroplan och berör ämnen som biologi, naturvetenskap och historia.

− Drama och musik skapar engagemang. Genom en fantasifull berättelse hjälper vi eleverna att se samband och ta till sig ny kunskap, säger Åsa Johansson, utomhuspedagogisk verksamhetschef på Stiftelsen Skånska Landskap.

I slutet av varje föreställning får eleverna tillsammans plantera ett nytt träd. Totalt hålls 52 föreställningar fram till början av juni. Platsen är Fulltofta skog vid Ringsjön.

Pressinbjudan
Representanter från media är välkomna att följa med in i Ekens magiska värld den 10 eller 11 maj, förmiddag alternativt eftermiddag. Då deltar skolor från Simrishamn, Höör, Lund och Staffanstorp (10 maj) respektive Tomelilla och Ystad (11 maj). Meddela Åsa Johansson eller Kristian Svensson när ni vill komma, enligt kontaktuppgifter nedan. Pressbild tagen av Johan Hammar – ange fotograf vid användande.

För mer information
Nomie Gustafsson, VD Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 072-533 23 67
Magnus Månsson, VD Sparbanksstiftelsen Öresund, 046-16 77 00
Åsa Johansson, verksamhetschef utomhuspedagogik Stiftelsen Skånska Landskap, 076-887 18 83
Kristian Svensson, kommunikatör Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 290 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanksstiftelsen Öresund
Sparbanksstiftelsen Öresund är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan Sparbanksstiftelsen Öresund bildades, 2010, har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument