Skip to main content

Bankstiftelser stödjer inkluderande utvecklingssatsning i handboll

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 12:00 CEST

Skånsk handboll går i bräschen för mer inkluderande elitsatsningar bland unga. Istället för att sortera bort drömmar får nu fler chansen att vässa sin talang i en ny spelarutbildning. Sparbanken Skånes ägarstiftelser gör det möjligt genom finansiellt stöd.

Samtliga tre ägarstiftelser i banken – Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta – är med och backar upp en utökad spelarutbildning för 14-åringar hos Skånes Handbollsförbund.

– Idrottens roll är att väcka drömmar. Vi är mycket glada att kunna stödja detta projekt så att fler får möjligheten att utvecklas, säger Östen Gunnarsson, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen 1826.

Historiskt sett har handbollsförbundet gallrat fram de allra mest lovande ungdomarna till ett skånskt elitlag som fått träna på distriktsnivå och delta i Sverigecupen. Många har alltså fått nej och för de som fått delta har upplägget medfört en kostnad för föreningarna. Nu ersätts detta med en kostnadsfri spelarutbildning dit samtliga aktiva ungdomar bjuds in. Till utbildningstillfällena har tränarprofiler som Tomas Axnér, Ola Månsson och Thomas Sivertsson kontrakterats.

– Det känns fantastiskt bra att vi ändrar så att spelarutbildningen blir öppen för alla och att fokus blir tydligare på utveckling. Att vi sedan med hjälp av Sparbanken Skånes ägarstiftelser kan erbjuda denna utbildning utan kostnad för spelare och föreningar gör vår satsning ännu mer aptitlig och öppnar för att fler får prova, säger Emme Adébo, verksamhetschef på Skånes Handbollsförbund.

Nytt är även att Skåne kommer skicka två lag för flickor och två lag för pojkar till Sverigecupen, istället för som tidigare ett flicklag och ett pojklag.

Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är majoritetsägare i Sparbanken Skåne. Stiftelserna förvaltar vinst från bankrörelsen och ser till att den kommer samhället till godo genom olika bidrag, stipendier och utvecklingsprojekt.


För mer information
Östen Gunnarsson, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen 1826, 044-13 83 40
Magnus Månsson, VD Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00
Nomie Gustafsson, VD Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 072-533 23 67
Emme Adébo, verksamhetschef Skånes Handbollsförbund, 070-587 49 78
Kristian Svensson, kommunikatör Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är en av huvudägarna till Sparbanken Skåne. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan stiftelsen bildades 2010 har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Bifogade filer

PDF-dokument